Är det tillåtet att spela akustisk musik på gatan?

FRÅGA
Hej!Vi ska öppna en tatuerings-verksamhet i Augusti, och vi har några vänner som spelar i ett band och vi skulle gärna vilja att de körde några aukustiska låtar på gatan utanför i och med öppnandet av verksamheten.Är detta tillåtet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att säga huruvida det är tillåtet att spela akustiska låtar på gatan i och med att jag inte känner till i vilken kommun du bor och var i kommunen framträdandet ska äga rum. Gatumusik är nämligen reglerat på kommunal nivå efter bemyndigande från regeringen vilket innebär att varje kommun har egna regler för vad som gäller för gatumusik. Att gatumusik regleras på kommunal nivå kan man utläsa avförordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen samt ordningslagen. Enligt 3 kap 8 § ordningslagen får en kommun meddela föreskrifter i syfte att upprätthålla allmän ordning på offentlig plats. En sådan föreskrift kan exempelvis handla om när, var och hur man får spela musik på gatan. Dessa förskrifter varierar från kommun till kommun så jag rekommenderar dig att ta kontakt med din kommun för att ta reda på vad som gäller. Vad som står klart är att det i vart fall krävs tillstånd från Polisen för att spela musik med förstärkare och/ eller högtalare. Akustik musik kräver enbart att man förhåller sig till den kommuns regler i vilken man avser att framföra musiken.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (610)
2019-10-09 Kan en lag strida mot grundlag?
2019-10-02 Vad innebär rekvisit
2019-10-02 Affischering på allmän plats
2019-09-30 Fysiska och juridiska personers rättigheter

Alla besvarade frågor (73759)