Är det tillåtet att skicka fakturor som förfaller efter 10 dagar?

2017-05-04 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hej,Vi har 10 dagar på våra fakturor, om någon ringer och ber om längre så är det inget problem. men om dom inte ringer och när vi sedan påminner om fakturan och de då säger att de aldrig betalar på mindre än 30 dagar. vem har då rätten på sin sida?Vi är ett litet företag inom hotell och restaurang och vi får fakturor från våra leverantörer på 10 dagar. de skulle inte leverera till oss utan att få betalt i tid. Kan våra kunder bara ignorera vårt förfallodatum och hävda att 30 dagar är lag?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att era kunder är näringsidkare.

När måste gäldenären betala?

När ett skuldförhållande föreligger gäller som huvudregel att borgenären (den som ska få betalt) kan kräva gäldenären (den som ska betala) på betalning när som helst (5 § skuldebrevslagen). Borgenären har alltså som utgångspunkt rätt att bestämma när gäldenären ska betala. En förfallotid mellan 10-30 dagar är vanligt att tillämpa, men det varierar mellan olika branscher. Min bedömning är att ni har rätten på er sida när ni påtalar för kunderna att de har hamnat i betalningsdröjsmål. Kunderna kan alltså inte ignorera den förfallotid ni har bestämt.

Vad händer om gäldenären inte betalar i tid?

Om gäldenären, trots att fakturan är förfallen, inte har betalat har ni rätt till dröjsmålsränta. Eftersom förfallodagen är bestämd har ni rätt att kräva dröjsmålsränta från förfallodagen (3 § räntelagen), såvida förfallotiden kan anses skälig (här kan man t.ex. titta på vad som är sedvanligt i branschen). Om ni har avtalat om påminnelseavgift har ni även rätt att debitera 60 kr för att skicka ut en påminnelse (2 § och 4 § 2 st. 1 p. lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.).

Mitt råd till er

Jag vet inte hur era avtal ser ut, men ni bör tydliggöra för era kunder innan ni ingår avtal att (1) ni tillämpar 10 dagars förfallotid och att (2) påminnelseavgift kan debiteras vid försenad betalning. Att dröjsmålsränta utgår följer i så fall av räntelagen utan att ni avtalar om det separat, men det kan vara bra att vara tydlig även med detta.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (94)
2021-05-06 Kan jag begära dröjsmålsränta i efterhand?
2021-04-27 Beräkning av dröjsmålsränta
2021-04-19 Hur går jag vidare efter att ha utövat ångerrätt utan respons från företaget?
2021-01-31 Dröjsmålsränta

Alla besvarade frågor (94463)