Är det tillåtet att skänka bort egendom till sitt ena barn?

2017-07-23 i Förskott på arv
FRÅGA
min far har skrivit över sin sommar stuga till min syster är det lagligt
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att man får göra vad man vill med sin egendom. Man får alltså fritt överlåta egendomen till någon annan, t.ex. genom att sälja, byta eller till och med ge bort den. Om din far är ensam ägare till sin sommarstuga finns det därmed ingenting som hindrar honom från att ge bort den till din syster.

Av din fråga att döma anar jag att du undrar huruvida detta eventuellt kan påverka ditt arv i framtiden. Jag kommer därför att redogöra för hur gåvan kan komma att tolkas arvsrättsligt. Eftersom jag inte känner till exakt under vilka omständigheter din far har skänkt bort sommarstugan till din syster kan jag dock inte ge mer än en överskådlig bild av vilka regler som kan gälla i ert fall.

Gåvor till bröstarvingar är förskott på arv

Som huvudregel är gåvor till bröstarvingar, dvs. barnen, förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). När arvet efter din far ska fördelas mellan din fars arvingar ska sommarstugans värde räknas bort från din systers arvslott. Denna huvudregel gäller dock inte om din far har föreskrivit i ett gåvobrev att gåvan till ditt syster inte ska räknas som förskott på arv.

Så kallade dödsbäddsgåvor ska återgå

Bröstarvingar har alltid rätt till sina så kallade laglotter (hälften av bröstarvingens arvslott, se 7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvlåtaren kan inte testamentera bort den del av sin egendom som utgör bröstarvingarnas laglotter.

Bröstarvingarnas rätt till arv är även skyddad genom ett särskilt skydd mot gåvor som inkräktar på bröstarvingarnas laglotter och som till sitt syfte liknar ett testamente, dvs. gåvor som kan ses som ett sätt för arvlåtaren att ordna med sitt arv i förväg (7 kap. 4 § ärvdabalken). Ett exempel på när detta skydd gäller är om arvlåtaren på sin dödsbädd skänker bort hela sin förmögenhet till en välgörenhetsorganisation och därmed gör sina barn arvslösa. Detsamma gäller om arvlåtaren ger bort en fastighet men förbehåller sig rätten att nyttja fastigheten fram till sin död. I den mån sådana gåvor inkräktar på laglotterna ska gåvorna återbäras.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att använda dig av kommentarsfältet här nedanför.

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1289)
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?

Alla besvarade frågor (97674)