Är det tillåtet att sätta upp en kamera utanför ens bostad?

FRÅGA
Hej, jag skulle vilja sätta upp en övervakningskamera utanför min villa för att övervaka min entré och trädgård. Är det tillåtet och vad behöver jag veta kring det? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om kameraövervakning regleras i kamerabevakningslagen.

När det gäller övervakning av ens privata bostad omfattas man av det så kallade privatundantaget (5 § punkt 1 kamerabevakningslagen). Detta innebär att övervakning är fullt tillåtet och att man inte behöver följa kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen, under förutsättning att ett antal krav är uppfyllda.

Tre viktiga krav
Privatundantaget gäller om tre förutsättningar är uppfyllda:
1) Du övervakar i egenskap av privatperson,
2) Bevakningen avser din privata sfär, d.v.s. verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll, och
3) Kameran filmar inte platser där allmänheten har tillträde.

Det är därmed mycket viktigt att övervakningskameran inte fångar upp grannens tomt, gatan, trottoaren eller någon annan plats dit allmänheten har tillträde. Är det så att kameran riktas mot ett område dit allmänheten har tillträde, exempelvis en trottoar, omfattas du inte längre av privatundantaget och behöver därmed följa kamerabevakningslagens och dataskyddsförordningens regler. I det fall behöver du bland annat ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen (7 § och 11 § kamerabevakningslagen) samt informera om att kameraövervakning sker, exempelvis genom en skylt (15 § kamerabevakningslagen). Dessutom blir du personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som fångas upp av kameran. En personuppgift kan till exempel vara en bild av en person som går att identifiera. Om du bryter mot någon av dessa regler, eller övriga regler som nämns i 25 § kamerabevakningslagen, kan Länsstyrelsen ta ut en sanktionsavgift.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är det alltså fullt tillåtet att sätta upp en kamera utanför din entré, så länge övervakningen faller under privatundantaget. För att undantaget ska vara tillämpligt och för att du ska slippa ansöka om tillstånd, vara skyldig att följa en rad bestämmelser samt riskera sanktionsavgifter, rekommenderar jag dig att vara noga med att rikta övervakningskameran på ett sådant sätt att den inte fångar upp grannens tomt eller annan plats dit allmänheten har tillträde.

Önskar du mer information kan du besöka Datainspektionens hemsida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Kamile Rumsaite
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (864)
2021-05-06 Får ett barn skjuta med luftgevär i skogen om en vuxen är närvarande?
2021-05-06 Begreppet ''Särskilda skäl''
2021-05-04 När kom lagen om att man behöver tillstånd för luftpistol?
2021-05-04 Var kan jag läsa om pågående lagstiftningsärenden?

Alla besvarade frågor (92054)