FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/11/2018

Är det tillåtet att neka en förälder att prata i telefon med sitt barn?

Hej!

Jag är skild sedan två år tillbaka och har ett barn med min ex-man. Barnet bor hos oss varannan vecka, vi har alltså 50% var av vårdnaden. Barnet har alltid varit mer fäst vid mig eftersom det var jag som fanns mest till hands under de första åren, då ex-maken prioriterade sitt jobb, affärsresor osv. Det har gjort att hen känner sig mer otrygg hos pappan och inte alltid vill åka dit. Jag vill ibland ringa mitt barn under "hans" vecka, för att höra hur det har varit I skolan, allmänt mående osv. Pappan vill dock inte att vi ska ha kontakt under hans vecka, eftersom han anser det svårare för barnet att knyta an till honom om jag ringer. Jag ska tillägga att det har hänt att jag har ringt två gånger under fem månaders tid, så det är inte speciellt ofta...

Pappan har nu sagt att jag inte får ringa, dels för att det är "obekvämt" för honom och hans nya tjej, samt även en rad andra anledningar. Det enda jag vill är att ringa mitt barn, inte prata med honom, han behöver alltså bara svara samt räcka över luren. Barnet är för litet för att ha en egen mobiltelefon och enda sättet att ringa hen är alltså att ringa pappan.

Det jag undrar är, har pappan rätt att undanhålla barnet från mig när hen är hos honom? Kan han neka mig att kontakta barnet? Han har också sagt att jag "ska skita i vad hen gör när hen är hos honom", vilket så klart får mig att bli ännu mer orolig.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadsfrågor regleras i föräldrabalken

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § föräldrabalken). Det är vårdnadshavarnas skyldighet att se till att dessa behov blir tillgodosedda (6 kap. 2 § föräldrabalken). Vidare är utgångspunkten vid alla typer av beslut gällande vårdnad, boende och umgänge, att barnets bästa ska sättas i första rummet (6 kap. 2a § 1 st. föräldrabalken). Vad som är att anse vara barnets bästa finns det ingen enhetlig definition som avgör. Detta varierar från fall till fall.

Vidare har vårdnadshavarna en rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, vilket jag tolkar frågan som att ni har, ska dessa gemensamt bestämma över frågor som rör barnet. Med andra ord föreligger en gemensam bestämmande rätt (6 kap. 13 § föräldrabalken).

Att en gemensam bestämmanderätt föreligger innebär dock inte att precis alla beslut måste tas gemensamt. Den vårdnadshavare som har barnet hos sig för tillfället får fatta vissa enklare beslut på egen hand. Exempel på sådana saker är val av mat, kläder, sovtider och vad barnet ska göra på sin fritid. Vem barnet pratar med i telefon faller antagligen under kategorin "enklare beslut". När barnet är hos sin pappa har pappan därför antagligen möjlighet att neka dig att prata i telefon barnet. Dock har jag ju också ovan beskrivit att barnets bästa alltid ska sättas i första rummet. Om du därmed på något sätt kan visa att ditt barn tar skada av att inte få prata i telefon med dig så ser saken annorlunda ut!

Hoppas du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000