Är det tillåtet att med hjälp av webbläsar tillägg, programvara eller internetsidor ladda ner film eller musik från Youtube för personligt bruk?

2019-02-01 i Immaterialrätt
FRÅGA
Mycket kort: Är det tillåtet att med hjälp av webbläsar tillägg, programvara eller internetsidor ladda ner film eller musik från Youtube för personligt bruk?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upphovsrätten ger skaparen av ett verk en uteslutande rätt att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten, (2 § första stycket upphovsrättslagen). Denna uteslutande rätt begränsas dock genom vissa i lagen angivna inskränkningar, (11 § första stycket upphovsrättslagen).

Privat bruk

En av de inskränkningarna är just framställning av exemplar för privat bruk. Det innebär att du får framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk, (12 § första stycket upphovsrättslagen). Med privatbruk avses också närmsta familj- och umgängeskrets vilket innebär att lagen ger dig rätt att till exempel ladda ned något för att sedan ge det till en familjemedlem.

Du får däremot inte framställa exemplar av datorprogram eller framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form även om det sker för privat bruk, (12 § andra stycket punkt 1-2 upphovsrättslagen).

Lagligen utlagt

För att du ska kunna ladda ned något från ex. Youtube måste det material som du laddar ned vara lagligen utlagt, annars gäller inte regeln för privat bruk- oavsett om du inte visste att materialet du laddar ned inte var lagligen utlagt från början. Det är alltså inget försvar att en kopia har gjorts för eget bruk, förlagan måste också ha framställts eller gjorts tillgänglig med upphovsmannens tillstånd, (12 § fjärde stycket upphovsrättslagen).

Sammanfattning

För att svara på din fråga är det alltså tillåtet att ladda ner film eller musik från Youtube för personligt bruk, förutsatt att det material du laddar ned har framställts och gjorts tillgängligt med upphovsmannens tillstånd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Isabella Arsov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (713)
2019-05-24 Får jag starta ett företag och hyra ut e-böcker?
2019-05-20 Är det olagligt att hyra ut kurslitteratur?
2019-05-19 När är ett bearbetat verk tillräckligt självständigt för att inte utgöra upphovsrättsintrång?
2019-05-17 Vad ska jag göra när någon olovligen publicerar mitt upphovsskyddade material?

Alla besvarade frågor (69302)