Är det tillåtet att leta efter pant vid en återvinningscentral?

Får en person leta efter pant i containern på återvinningsstationen

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är att det är tillåtet för en person att leta efter pant vid en återvinningsstation. Nedan följer en kort redogörelse för varför det är okej. 

Det utgör alltså inget brott att ta pant från en återvinningsstation eller en allmän soptunna. Detta eftersom förutsättningarna för stöldbrott inte är uppfyllda. Brottet stöld regleras i 8 kap. 1 § brottsbalken och förutsätter att en person olovligen tar något som tillhör någon annan i syfte att tillägna sig saken. Att olovligen ta något innefattar att en person tar något som denne inte tidigare haft i sin besittning, från någon som hade föremålet i sin besittning. Det finns alltså ett krav på att föremålet i fråga tillhör någon annan. När en person lämnar sin pant vid en återvinningsstation överger personen pantflaskorna och kan inte längre betraktas som ägare till dem. Sammantaget är förutsättningar för stöldbrottet inte uppfyllda, varför det är tillåtet att leta efter pantflaskor/pantburkar vid en återvinningscentral eller i allmänna soptunnor. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar, 

Jasmine AtieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”