Är det tillåtet att jobba på skola om du begått brott?

FRÅGA
Hej jag är en man i 40-års åldern och vill gärna utbilda mig och jobba med barn och ungdomar, exempelvis i skola. Problemet är att jag för ett år sedan åkte dit för en rattfylla och ett innehav som gav brottsföreläggande samt böter och även en narkotikarattfylla som också gav brottsföreläggande och böter. Riktigt jobbigt år men jag har verkligen lämnat det bakom mig och har ändrat mig helt, det beteendet är bakom mig nu och kommer inte upprepas igen! Nu vill jag i stället vara en bra förebild för yngre. Min fråga till er om jag alltså med allt detta i bagaget kan jobba inom skola ändå? Eller är det helt kört pga skolor brukar begära utdrag ur belastningsregistret kanske? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om belastningsregister vilket innebär att de lagar som jag kommer tillämpa i ditt fall är lagen om belastningsregister, förordningen om belastningsregister och skollagen.

Den som erbjuds en anställning på en skola måste enligt skollagen lämna ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna anställas, 2 kapitlet 31 §.

En skola får begära ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, dvs. inte hela belastningsregistret.Huvudregeln är att det begränsade utdraget inte får inkludera information om sådana brott som enbart medför böter som påföljd, se 21-22 förordningen om belastningsregistret.

När det gäller utdrag ur belastningsregister för personer som ska arbeta med barn eller inom skola, gäller 22 § tredje, fjärde och sjätte stycket i förordningen om belastningsregister.Det som ingår är mord, dråp, grov och synnerligen grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott, samt alla andra brott man dömts för samtidigt som något av de nyss nämnda brotten.

De brott du är dömd för är inte någon av de ovannämnda brotten och därav kommer det inte synas i det begränsade utdraget som din eventuella arbetsgivare kommer ta del av.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (309)
2020-11-24 Vem har rätt att läsa SFI kurs?
2020-11-21 Modersmål i Skolan
2020-11-21 Modersmål i Skolan
2020-11-20 Omfattas personal inom vuxenutbildningen av registerkontroll?

Alla besvarade frågor (86448)