FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott04/06/2024

Är det tillåtet att inneha fällkniv på allmän plats?

Hej!

Har en liten fällkniv som jag alltid har i byxfickan, där bladet är ca X cm. Är det tillåtet??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras i lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.


Vad säger "knivlagen"?

Av nämnda lag följer att knivar och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid  brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats (1§ 1st. Knivlagen, 1988:254).

Från detta förbud följer så ett visst undantag. Undantaget riktar sig till om du innehar en kniv i arbetet eller om det med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat (1§ 2 st. Knivlagen, 1988:254 ). Undantaget tar så sikte på legitima anledningar till att inneha farliga föremål så som kniv ex. vid innehav under fiske eller camping då det finns ett behov av just en fällkniv. 


Vad innebär det i din situation?

För din situation innebär det att det framgår som att det inte är befogat att du går runt med fällkniv. Med hänsyn till att du inte innehar den i tjänsten, att det är en fällkniv som är lätt att dölja och därmed svårupptäckt och särskilt farlig därav är det inte tillåtet i din situation att inneha fällkniven. Det framgår vidare av din fråga att du inte verkar ha ett behov av att ha fällkniven som anses legitimt i lagens mening, ex för fiske eller jakt. Vidare framgår det av frågan inga omständigheter som vidare tyder på att det finns ett legitimt syfte med innehavet. Det följer så, avsett bladets storlek, att innehav av fällkniven så som du beskriver det är att anse som brott mot knivlagen. 


Vad bör du göra?

Det du så bör göra är att inte ta med en sådan fällkniv på allmän plats eftersom det anses vara brott mot knivlagen, oavsett knivbladets storlek, och är inte tillåtet. 


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Är så inte fallet tveka inte att höra av dig med följdfrågor eller en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo