Är det tillåtet att ha sexuellt umgänge med någon som är 16 år, om man själv är myndig?

FRÅGA
Hej. Undrar helt enkelt om det är fullt ut, helt och hållet lagligt att båda ha ett förhållande och sexuellt umgänge med en 16 årig tjej som närmar sig snart 17 att vara ihop med mig som är kille och är 20 år?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte tillåtet att ha samlag eller annan jämförbar sexuell handling med en person under 15 år (6 kap. 4§ 1 stycket Brottsbalken). Det är inte heller tillåtet att ha samlag eller annan jämförbar sexuell handling med en person som är över 15 år men under 18 år om:

* Barnet är avkomling till gärningsmannen
* Barnet står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen
* Det rör sig om ett barn för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut (6 kap. 4§ 2 stycket Brottsbalken).

Bägge dessa situationer är straffbara som brottet våldtäkt mot barn. Detta förbud gäller även andra sexuella handlingar än samlag och andra jämförbara handlingar, om barnet under 15 år eller står i ett sådant förhållande till gärningsmannen som nyss beskrivits (6 kap. 6§ 1 stycket Brottsbalken). Detta är straffbart som brottet sexuellt övergrepp mot barn.

Under förutsättning att du inte har ett sådant förhållande till tjejen som följer av de punkterna ska det som huvudregel vara tillåtet att ha ett förhållande med sexuellt umgänge med henne, eftersom hon är över 15 år. Däremot gäller självklart de vanliga reglerna om att det inte får ske under tvång, hot eller ersättning (6 kap. 9§ Brottsbalken). Detta är straffbart som brottet köp av sexuell handling av barn.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98546)