Är det tillåtet att genomföra högläsning digitalt?

2020-04-25 i Immaterialrätt
FRÅGA
I dessa Coronatider väljer en del bibliotek att genomföra sina sagostunder digitalt. Bryter de mot upphovsrättslagen om de spelar in när de läser och visar bilder från böckerna på webben? Är det någon skillnad om de har sagostunden strömmande, dvs inte kopieringsbar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Litterära verk är bland den typen av verk som skyddas av upphovsrättslagen (URL), se 1 §. Det innebär att den som har upphovsrätt har ensamrätt till att verket görs tillgängligt för allmänheten (2 § 1 st. URL).

När det gäller uppläsning ur texter är det fritt att använda äldre litteratur där det är minst 70 år sedan upphovsmannen avlidit. Folksagor och liknande har ofta inte någon upphovsman och går att använda fritt.

Däremot om verken är nyare och fortfarande omfattas av upphovsrätten krävs det att biblioteket får tillstånd av de som äger rättigheterna.

Bedömningen vid bilder är något annorlunda, men även för bilder är det inte tillåtet att sprida dem digitalt utan tillstånd.

Vidare den inte är kopieringsbar eller inte är inte relevant. Vad som avgör vidare biblioteket gör intrång i upphovsmannens rätt eller inte beror på om de har tillstånd för att använda sig av böckerna eller inte.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (972)
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?
2021-04-29 Någon använder mina bilder på sociala medier, vad ska jag göra?
2021-04-29 Får man ge ut en egen lagbok?

Alla besvarade frågor (92043)