Är det tillåtet att fotografera på bussar, tåg etc?

2018-09-29 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag vill ställa ut foton på Biblioteket med bilder ur kollektivtrafiken, ett fotoprojekt jag gjort under en tid.Det förekommer människor på bilderna som ej har godkänt medverkan.Temat är väntan, och tiden vi tillbringar "på väg".Kan jag enligt lag visa dessa bilder på en offentlig plats, exempelvis Bibliotek?Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag konstatera att det inte finns någon lagreglering som säger att du inte får fotografera på allmänna platser. Du får även fotografera personer som befinner sig på allmänna platser utan deras samtycke, till exempel på platser som torg, parker och gator. Det finns dock fyra områden som berörs av fotograferingsförbud, dessa är: (1) inne i rättssalar, (2) skyddsobjekt får inte fotograferas, exempelvis militära områden, (3) privat mark där någon med bestämmanderätt inför fotograferingsförbud, exempelvis biografer, skolor, (4) kränkande fotografering, vilket innebär att du inte får fotografera i hemlighet när en person utför något privat.

Hur får det fotograferade materialet användas?

Detta regleras i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) och i lag (1978:800) om namn och bild i reklam. Enligt 1 kap. 1 § URL har den som skapat exempelvis ett fotografiskt verk upphovsrätt till verket. Detta innebär att upphovsmannen (den som fotograferat), med vissa inskränkningar, har rätt att använda verket genom att bland annat göra det tillgängligt för allmänheten (1 kap. 2 § URL). Detta gäller även om verken består av personer som fotograferats på allmän plats.

Frågan man härefter får ställa sig är i vilket syfte du vill göra verken tillgängliga för allmänheten.

Om du skulle använda bilderna vid marknadsföring och personerna på bilderna kan identifieras, krävs dessa personers samtycke för att kunna offentliggöra bilderna (1 § lag (1978:800) om namn och bild i reklam). Jag har förstått din fråga som att du inte gör detta i ett kommersiellt syfte och om bilderna enbart ska användas i en konstutställning krävs normalt inte något samtycke från de personer som kan identifieras.

Jag tänkte däremot kort nämna att det även finns begränsningar i GDPR (EU:s nya dataskyddsförordning), då bilder kan vara personuppgifter. Men om bilderna behandlas enligt konstnärliga ändamål ska förordningen inte utgöra något hinder.

Slutligen blir det fråga om en buss är en allmän plats?

Bussar/tåg etc. räknas inte som allmän plats, där bestämmer bolaget som du får fotografera eller ej. Bilder du tagit där du står på allmän plats (d v s utanför fordonet) och fotograferar folk som sitter i exempelvis bussar är tillåtna. Men eftersom du ska använda bilderna i konstnärligt syfte ska det inte vara några problem att offentliggöra bilder du har tagit när du själv varit på bussen/tåget.

Sammanfattningsvis kan du visa upp bilderna på offentlig plats. Ett tips är dock att kolla upp på bolagets hemsida vad som gäller för just deras kollektivtrafik. För exempelvis SL:s miljöer gäller att du får fotografera för privat bruk utan tillstånd, men i kommersiellt syfte behövs tillstånd.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Andrea Gicic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (690)
2019-03-19 Får jag skriva om workshopövningar i min bok, trots att jag inte vet vem som har kommit på dem m.m.?
2019-03-18 Vad är det för skillnad på upphovsrätt och mönsterskydd för brukskonst?
2019-03-17 Avbilda fotografier av varumärken
2019-03-17 Varumärkesskydd

Alla besvarade frågor (66968)