Är det tillåtet att en förälder ger ena barnet en sommarstuga?

Min mor död. Har en sommastuga som nu visar sig vara överskriven på min syster utan min vetskap. nu vid bouptäckningen finns inte stugan med. är detta okej känner mig blåst

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Förskott på arv till bröstarvingar:

Jag tolkar din fråga som att du och din syster är de enda barnen till er mor, och därmed hennes enda bröstarvingar. ÄB 6 kap. 1 § stadgar att det en förälder under sin livstid gett till sitt/sina barn antas vara ett förskott på arv. Dock inte om annat har bestämts eller om det förstås med hänsyn till omständigheterna vid gåvan. Bestämmelsen syftar alltså på gåvor av större värde (mindre födelsedagspresenter och liknande räknas alltså inte med). Om din mor upprättat ett gåvobrev som uppfyller kraven enligt gåvolagen, så skulle gåvan kunna bli giltig. Emellertid det bestämmelser för att skydda bröstarvingar mot snedvridningar av arvet.

Undantag för vissa gåvor:

I ÄB 7 kap. 4 § finns en bestämmelse som syftar på gåvor som är att jämställa med testamenten. Exempel på situationer när bestämmelsen är aktuell är egendom som arvlåtaren skänker på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. För att regeln ska kunna tillämpas så krävs det alltså att din moders avsikt med gåvan var att hon velat fördela sin kvarlåtenskap.

Vad du kan göra:

Om din syster saknar ett gåvobrev för sommarstugan, eller om gåvan uppfyller kraven för ÄB 7 kap. 4 § så används reglerna i ÄB 7 kap. 2 och 3 §§. Värdet av gåvan läggs då till kvarlåtenskapen för att beräkna laglottens värde. För att detta ska gå igenom så måste du väcka talan vid domstol inom ett år från bouppteckningens avslutande. Observera att i sådana här fall räcker det inte med att begära jämkning hos gåvomottagaren. Den domstol du ska vända dig till är den domstol din avlidne mor "hade att svara" enligt rättegångsbalkens 10 kap. 9 §.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning