Är det tillåtet att en affisch syns i bakgrunden av en bild som sedan publiceras på sociala medier?

2020-12-02 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående immaterialrätt. Jag har nämligen gjort en egen affisch som föreställer namnet på ett av mina favoritband plus ett av deras kännetecken. Denna affisch beställde jag på nätet för endast privat bruk och jag har ingen avsikt på att använda denna affisch för något kommersiellt. Jag undrar dock om det är okej att lägga ut en bild på denna affisch på sociala medier? Kan något hända om den till exempel syns i bakgrunden på en bild som jag publicerar på t.ex. instagram? Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som berör upphovsrätt finns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).

Är den köpta affischen upphovsrättsligt skyddad?

Den som har skapat ett konstnärligt verk i form av ett fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst har upphovsrätt till verket (1 § första stycket femte punkten URL). Skyddet uppstår när verket skapas. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Ett verk kan endast åtnjuta upphovsrättsligt skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Om risken framstår som minimal att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande verk är det troligt att verket har självständighet och originalitet. Den som skapat affischen som du köpte har därför upphovsrätt till den. Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Eftersom affischen går att köpa och ta del av utgår jag från att upphovsmannen har offentliggjort verket. Det har alltså lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL).

Är din egen affisch en efterbildning eller en nyskapelse?

Avgörande för frågan blir om din egen affisch – som föreställer namnet på ett band och ett av deras kännetecken – kan anses vara ett nytt och självständigt verk. Om någon i fri anslutning till ett verk åstadkommer ett nytt och självständigt verk så är inte dennes upphovsrätt beroende av rätten till originalverket (4 § andra stycket URL, jfr 1 § URL). Det finns en möjlighet att du har åstadkommit ett helt nytt verk som åtnjuter upphovsrättsligt skydd. Det förutsätter att verket också har viss självständighet och originalitet, det vill säga att det är din egen intellektuella skapelse. Din egen affisch får endast påminna om originalverket men måste märkbart skilja sig från det.

Är det tillåtet att publicera en bild på denna affisch på sociala medier?

Om din egen affisch är ett nytt och självständigt verk är det tillåtet att publicera bilder på din affisch eftersom det är du som är upphovsman och har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL).

Det är dock inte tillåtet att överföra en upphovsrättsligt skyddad affisch utan upphovsmannens samtycke. Med överföra menar man att verket görs tillgängligt (via t.ex. internet) från en annan plats än den plats där "publiken" befinner sig.

Är det tillåtet att affischen syns i bakgrunden på en bild som jag publicerar på sociala medier?

Om din egen affisch är ett nytt och självständigt verk är det tillåtet att publicera bilder på din affisch eftersom det är du som är upphovsman och har ensamrätt att förfoga över verket (2 § URL).

Vad gäller att publicera en bild med den köpta affischen i bakgrunden: Det är tillåtet att genom en bild överföra konstverk som förekommer i bakgrunden av eller annars ingår som en oväsentlig del av en bild. Det krävs att affischen har underordnad betydelse med hänsyn till bildens innehåll (20 a § URL). Huruvida en affisch utgör en oväsentlig del av en annan bild i vilken den förekommer ska avgöras efter en helhetsbedömning, varvid t.ex. affischens storlek i förhållande till bildens totala storlek och affischens funktion i bilden ska beaktas. Det kan alltså vara tillåtet att publicera en bild på sociala medier som innehåller ett upphovsrättsligt skyddat verk såvida det är en oväsentlig del av bilden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (964)
2021-04-13 Vad är skillnaden mellan marknadsföringsrätt och immaterialrätt?
2021-04-12 Får jag lov att använda ett annat företagsnamn på min produkt som jag säljer?
2021-04-09 Är Netflix varumärkesskyddat?
2021-04-08 Användning av annans textilmönster

Alla besvarade frågor (91190)