Är det tillåtet att bränna och sälja CD-skivor?

2020-09-11 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Är det olagligt att bränna cd skivor och sälja de? Jag tänker att jag kan hjälpa folk bränna egna spellistor av musik och ta betalt för det. Men skulle det vara olagligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller kopior av musikaliska verk och regleras i lag om litterära och konstnärliga verk (här).

I 12 § i ovan nämnd lag finns regler om framställning av ett fåtal exemplar för privat bruk, dvs. kopiering/bränning. För att ett verk ska få kopieras måste det till att börja med ha gjorts tillgängligt för allmänheten, enligt 8 §. Med det avses t.ex. att exemplar har framställts. En CD-skiva med verket anses vara tillgängligt för allmänheten.

Enligt 12 § i ovan nämnd lag framgår att du får framställa ett fåtal exemplar för privat bruk. Med privat bruk avses familjen och den närmaste umgängeskretsen. Ett villkor är att framställningen (bränningen) sker från laglig kopia, dvs. att din CD-skiva inte är en piratkopia. Det är dock inte tillåtet att sälja vidare de brända skivorna till en större krets.

Svaret på din fråga blir således ja, det är otillåtet att bränna CD-skivor i syfte att sälja dem till en större krets. Det är dock tillåtet att framställa ett fåtal exemplar för ditt egna, vänners eller familjens bruk.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen vid ytterligare frågor!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (968)
2021-04-22 Måste man registrera en företagslogga för upphovsrättsligt skydd?
2021-04-20 Är det olagligt att köpa piratkopierade skor för eget bruk?
2021-04-17 Kan man sälja dockor med SHL-loggor på?
2021-04-15 Sjunga låt vid demonstration - upphovsrättsintrång?

Alla besvarade frågor (91415)