Är det tillåtet att bjuda på alkohol till någon under 20 år?

Begår man ett lagbrott om man bjuder en 19-åring på ett par glas vin och en avec vid en släktmiddag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Det är idag förbjudet att lämna ut, sälja eller anskaffa en alkoholhaltig dryck, förutom folköl, till någon som inte uppnår 20 års ålder (3 kap, 7§-8§ Alkohollagen). Det finns dock ett undantag då det kan vara tillåtet att bjuda på en mindre mängd alkohol även om den du bjuder inte har uppnått 20 års ålder. För att det ska vara tillåtet att bjuda på alkoholen så måste drycken förtäras på platsen där den bjuds, det måste ske under ordnade förhållanden, det ska med hänsyn till åldern och mognaden hos den som blir bjuden anses försvarbart  att bjuda på drycken samt att omständigheterna i övrigt måste vara lämpliga (3 kap, 9§, 2st Alkohollagen).

Enligt min bedömning så skulle en släktmiddag kunna vara ett sådant tillfälle där undantaget är att anse som tillämpligt. Jag skulle dock ifrågasätta om ett par glas vin och en avec är att anse som en mindre mängd alkohol. Möjligen att det är en för stor mängd alkohol för att falla inom undantaget.  Hur situationen ska bedömas beror på mognaden hos den som blir bjuden och omständigheterna kring middagen.

Om undantaget överträds så kan följden bli allt ifrån böter till fyra års fängelse beroende på hur grov överträdelsen anses (11 kap, 7§ Alkohollagen).

För mer information se Alkohollagen (https://lagen.nu/2010:1622)

Vänligen, 

Sanna LarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo