Är det tillåtet att bedriva försäljning av folköl i begränsad omfattning utan tillstånd?

FRÅGA
Hej Lawline! Jag har en fråga om försäljning av folköl! Jag och några kompisar försöker samla in pengar till ett projekt genom att köpa och sälja folköl från ett bryggeri som själva säljer. Min fråga är om vi behöver ha något tillstånd för att sälja folköl? Vi säljer bara till bekanta och i en begränsad mängd.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Definitionen av alkoholdryck

Regleringen kring försäljning av alkoholhaltiga drycker finns framförallt i alkohollagen (2010:1622). I lagens iinledande kapitel uppställs definitionen på vad som krävs för att en dryck ska anses vara alkoholdryck. Härvid står det i 1 kap. 5 § att med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. Dryck som har högst 2,25 volymprocent benämns lättdryck enligt andra stycket samma lagrum.

Till vilken grupp hänförs folköl, lättdryck eller alkoholdryck?

Det beror som du säkert redan förstått uteslutande på volymprocenten alkohol. Folkölen har av tradition en alkoholhalt från 2,25 procent upp till och med 3,5 procent. Den kvalificeras således som alkoholdryck i lagens mening.

Vad gäller då för försäljning av alkoholdryck?

I 3 kap. 1 § stadgas kort att alkoholdrycker får inte säljas om det inte finns rätt till det enligt alkohollagen (dvs. tillstånd).

Slutsats

Det fordras tillstånd att sälja folköl (alkoholdryck) i Sverige. Den som bryter mot regeln kan dömas för olovlig försäljning av alkohol till böter eller fängelse i högst två år enligt 11 kap. 3 §.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Rekommenderad vidare läsning

Vill du läsa mer om vad som krävs för att erhålla tillstånd rekommenderar jag Folkhälsomyndighetens hemsida, du kommer dit genom att klicka här.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91415)