Är det tillåtet att bära kniv på allmän plats?

2021-02-03 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Bakgrund : barn knackar på grannes dörr. Mannen följer efter barnen till en bygdegård där dom hinner låsa in sig. Han bär på en kniv fullt synlig utanpå byxorna, skriker ocj barnen är jätterädda. Vill polisannäla men är rädda för vidare hot från mannen. Vad gäller, skulle han bli fälld för brott mot kniv lag?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om under vilka förutsättningar man får bära kniv finns i lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen).

Är det tillåtet att bära kniv på allmän plats?

Huvudregeln är att kniv eller liknande föremål som kan användas som vapen, inte får innehas på allmän plats (1 § första stycket knivlagen). Förbudet gäller inte om kniven ingår i särskild utrustning som är hänförlig till ett visst uppdrag. Undantaget gäller för yrken som poliser eller ordningsvakter. Förbudet gäller inte heller om innehavet med hänsyn till övriga omständigheter är att anse som befogat (1 § andra stycket knivlagen). Det andra undantaget gäller för sådana knivar som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter, samt för knivinnehav som generellt sett framstår som naturligt, exempelvis mindre fickknivar.

Vid bedömningen av om ett knivinnehav är att se som befogat är det flera olika omständigheter som behöver bedömas. Man tittar bland annat på anledningen till varför kniven innehas, vad det är för typ av kniv samt hur kniven förvaras.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (4 § första stycket knivlagen). I ringa fall döms inte till ansvar.

Om brottet är grovt döms gärningspersonen till fängelse i högst ett år (4 § andra stycket knivlagen). Fängelsepåföljden är avsedd för grövre fall, och vid bedömningen ske dels knivens art och dels omständigheterna under vilka kniven påträffades beaktas.

Sammanfattning

Det är som huvudregel förbjudet att bära kniv på allmän plats. Utifrån beskrivningen i din fråga kan mannen bli dömd för brott mot knivlagen, eftersom han burit en kniv fullt synlig utanför byxorna, utan någon uppenbar anledning. Om mannen blir fälld kan han bli dömd till böter eller fängelse, beroende på hur grovt domstolen bedömer att brottet är. Du kan för all del kontakta Polismyndigheten, men det finns risk att ärendet läggs ned på grund av bristande bevisning.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96522)