Är det tillåtet att använda sig av namnet "Pippi" till ett konstprojekt som uppmärksammar kvinnor som gått igenom mycket och haft det tufft men överlevt?

Får man döpa ett konstprojekt till Generation Pippi?

Min förening vill starta ett konstprojekt för/med kvinnor som gått igenom mycket i livet och som därmed är starka som överlevt allt eländigt som inträffat. Vi vill döpa projektet till Generation Pippi som anspelar på Pippi och hennes styrka, mod osv. Vi ska inte avbilda Pippi utan vill endast använda namnet. Jag undrar dock om det riskerar att göra intrång på varumärket Pippi?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsliga utgångspunkter

Pippi Långstrump är bara ett av alla de varumärken som Astrid Lindgren AB har registrerat hos PRV.Denna registrering ger aktiebolaget ensamrätt till varumärket, dvs ingen annan får i sin näringsverksamhet använda sig av varumärket utan tillstånd, om det finns en risk för förväxling. Förväxlingsrisken innefattar även uppfattningen om att det finns ett samband mellan användaren av varumärket (föreningen) och den som äger varumärket (Astrid Lindgren AB), se närmare varumärkeslagen kapitel 1 § 10 (här). Att projektets titel går under samma namn som ett känt varumärke såsom Pippi Långstrump kan uppfattas som att er förening och skaparen av Astrid Lindgren således har samma ursprung, vilket då också innebär en risk för att det rör sig om varumärkesintrång. I NJA 2014 s. 580 har dock HD uttalat att varumärkesintrång inte ansetts föreligga när användningen inte har skadat varumärkets ursprungsangivelsefunktion eller någon annan av varumärkets funktioner.

Att varumärket är skyddat

Ett varumärke har som funktion att särskilja en viss innehavares varor och tjänster från andras. För att uppnå detta kan varumärken erhålla ett varumärkesskydd om det är registrerat eller på ett annat sätt är inarbetat (1 kap. 6 § varumärkeslagen och 1 kap. 7 § varumärkeslagen). Registrering görs hos Patent- och registreringsverket. Ett varumärke är inarbetat om det inom en betydande del av den krets varumärket riktar sig till är känt som en beteckning för dess varor eller tjänster. Varumärket ska alltså vara starkt förknippat med det som säljs under det. I förevarande fall är varumärket känt över hela Sverige och är även registrerat.

Ensamrättens innebörd

Den som har ett sådant varumärkesskydd har ensamrätt till sitt varumärke (1 kap. 8 § varumärkeslagen). Om någon har ensamrätt till sitt varumärke får du inte använda ett varumärke som är:

1. Identiskt för varor och tjänster av samma slag. 2. Identiskt eller liknande om det finns en risk att varumärkena förväxlas. 3. Identiskt eller liknande om du drar en otillbörlig fördel av det eller om det utan god anledning skulle skada varumärket, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag (1 kap. 10 § varumärkeslagen).

Om ditt varumärke är så pass likt som beskrivs här ovan kan det utgöra ett varumärkesintrång om du använder det, vilket kan leda till straffansvar i form av böter eller fängelse enligt 8:1 VmL. Däremot är det inte alltid otillåtet att använda ett varumärke, även om det kan finnas en förväxlingsrisk, om du har fått tillstånd att göra det av den som äger rättigheterna till varumärket är det tillåtet för dig att använda.

Att varumärket är likt behöver inte betyda intrång

Det kan sägas att det inte alltid innebär ett intrång att i en sådan situation använda någon annans varumärke i sitt eget projekt. Det går inte att få ensamrätt för den del av varumärket som saknar särskiljningsförmåga (1 kap. 11 § varumärkeslagen). Med särskiljningsförmåga menas något som skiljer namnet från andra varumärken. Ordet "Pippi" i sig torde inte ge någon självständig särskiljningsförmåga eftersom det dels är en förkortning av namnet "Pippilotta", men även för att ordet till vardags kan och brukar användas som synonym till helt frånskilda saker, exempelvis ett vapen.

Det måste oavsett göras en helhetsbedömning där man bedömer bland annat hur starkt förknippat varumärket är till en viss vara och hur mycket det särskiljer sig från det registrerade varumärket. Är namnet exempelvis väldigt allmänt och inte unikt eller kännetecknar en viss innehavare, går det bra att använda namnet.

Sammanfattning och råd

Min främsta rekommendation är att kontakta den som innehar rättigheterna till varumärket och fråga om det är okej om du använder namnet "Pippi" för ditt särskilda koncept eftersom det enligt min mening finns viss förväxlingsrisk. Har du tillstånd att använda namnet är det alltid tillåtet. Om du dock upplever att ditt varumärke är olikt och att de knappast skulle kunna förväxlas, är det fritt fram att använda det även utan tillstånd, men vid behov och för att bekräfta din uppfattning kan du anlita en jurist som tittar på samtliga omständigheter närmare och kan ge dig ett konkret svar.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani GobraeelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000