Är det tillåtet att använda ett vapen utan tillstånd om det är lagligt köpt i ett annat land?

2020-06-30 i Övriga brott
FRÅGA
Är det tillåtet att använda ett vapen utan tillstånd om det är lagligt köpt i ett annat land?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För innehav av vapen krävs ett tillstånd enligt, 2 kap 1 § Vapenlagen. Ett så kallad vapenlicens. Den som vill ha ett vapen ska därför göra en ansökan hos polismyndigheten. Ansökan ska bl.a. vara skriftlig, innehålla sökandens personuppgifter, vapnets typ och till vilket ändamål vapnet är avsett att användas, se 2 kap. 6§ Vapenförordningen. Därmed finns ett krav på innehavstillstånd i Sverige. Kravet gäller oavsett om man köper vapnet i Sverige eller i ett annat land.

Dessutom kan det i vissa fall krävas ett separat tillstånd som intygar att själva köpet av vapnet (dvs. inte innehavet) godkänns av en svensk myndighet. Det är ett tillstånd som krävs av vissa stater. Viktigt att notera är att ett sådant tillstånd inte medför någon rätt att inneha vapen i Sverige. Utan, man måste även ansöka om ett innehavstillstånd, se 2 kap. 7 § Vapenförordningen.

Du kan läsa mer om införsel av vapen från ett annat land på polismyndighetens hemsida, se här.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen här på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (892)
2021-01-23 Ändring av personnummer och hot efter avlagt vittnesmål
2021-01-20 Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?
2021-01-20 Vad gäller vid brottet tjänstefel?
2021-01-20 Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?

Alla besvarade frågor (88472)