FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist05/05/2018

Är det svårt att som förälder få tillbaka vårdnaden i framtiden om den har flyttats över till någon annan?

Hej! Jag och min sambo har en dotter som nu ska fylla 3år.

Hon är frivilligt placerad hos mina föräldrar sedan födseln och nu när hon ska fylla 3år gav socialtjänsten oss två allternativ om att ta hem våran dotter med en hård och lång process, eller skriva över vårdnaden på mina föräldrar, som vi sedan kan ta tillbaka vårdnaden.

Jag undrar då om man först kan skriva över vårdnaden och sedan ta tillbaka den? Eller om det blir svårt att få tillbaka vårdnaden sen?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar gå igenom vad det är domstolen ska ta hänsyn till i en fråga om vårdnad. Sedan kommer jag gå igenom hur möjligheterna att få vårdnaden tillbaka ser ut.

Barnets bästa är att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar
När det ska tas ett beslut om vårdnad, boende eller umgänge för ett barn så är det alltid barnets bästa som ska vara avgörande. Bestämmelserna om vårdnad finns i föräldabalkens (FB) 6 kap. Enligt lagen så är barnets bästa främst att ha en nära och god kontakt till sina föräldrar samt att barnet inte ska riskera att utsättas för fysiskt eller psykiskt våld, FB 6 kap 2 a §. Barnets behov av kontinuitet och rutiner kan också påverka vad som anses vara bäst för barnet.

Vårdnaden kan flyttas över till dina föräldrar eftersom er dotter har bott där hela sitt liv
När ett barn har bott hos någon annan än föräldrarna under en längre tid så kan socialtjänsten väcka talan i domstol om att vårdnaden bör flyttas, FB 6 kap 8 §. Eftersom er dotter har bott hos dina föräldrar i tre år så finns det alltså en möjlighet att domstolen bedömer att det bästa för er dotter är att vårdnaden flyttas över till dina föräldrar. Detta för att dina föräldrars hem förmodligen är den miljön som er dotter har vant sig vid och därmed är mest trygg i.

Om vårdnaden flyttas över till dina föräldrar så kan socialtjänsten eller ni som föräldrar senare väcka talan om att vårdnaden ska flyttas över till er igen, FB 6 kap 10 §. Domstolen ska då pröva vad som är bäst för er dotter.

Om vårdanden i framtiden kan flyttas tillbaka till er föräldrar beror på vad som är bäst för er dotter
Det finns inget självklart svar på din fråga. Därför kommer jag nedan gå igenom vad som talar för och emot för att ni kan få tillbaka vårdnaden i framtiden.

Det som talar för att ni kan få tillbaka vårdnaden om er dotter i framtiden är:
Att er dotter har rätt till en nära och god kontakt med er föräldrar.Om ni har haft en faktisk relation med er dotter under tiden då ni inte hade vårdnaden om henne.Om er dotter vill att ni ska ha vårdnaden. Ju äldre er dotter blir desto mer ska domstolen ta hänsyn till hennes vilja. Generellt brukar man ta mer hänsyn till ett barns vilja när barnet är tolv år eller äldre. Vad er dotter vill kan därför få stor betydelse beroende på hur gammal hon är vid det tillfälle ni ansöker om vårdnaden om henne. Det som talar emot att ni kan får tillbaka vårdnaden i framtiden är:
Att en överflyttning av vårdnaden skulle kunna påverka er dotter negativt pga att hon skulle ryckas ur sin trygga tillvaro. Enligt lagen är det viktigt att se till att barnet får växa upp under stabila förhållanden och inte utsättas för omotiverade uppbrott.

I praxis kan man se att den vuxna som har haft vårdnaden tidigare generellt sett får behålla vårdnaden om barnet. Domstolen bedömer i dessa fall att det är bäst för barnet att stanna kvar hos vårdnadshavaren pga barnets behov av en stabil tillvaro.

Sammanfattningsvis är min bedömning att det kan bli svårt att få tillbaka vårdnaden om er dotter i framtiden om den flyttas över till dina föräldrar nu. Det finns en möjlighet att domstolen kommer bedöma att det är bäst för er dotter att dina föräldrar har kvar vårdnaden. Detta eftersom hon förmodligen kommer ha hunnit skapa sig en trygg tillvaro där. Om er dotter är i tolvårsåldern eller äldre när ni vill ha tillbaka vårdnaden, och hon vill att ni ska ha vårdnaden så talar det dock för att det bästa för henne är att ni får vårdnaden. Att ni har en god relation med henne under den tid ni inte har vårdnaden borde också vara till fördel för er i vårdnadsfrågan.

Jag vill även nämna att en vårdnadstvist i domstol kan bli tuff och kostsam. Oavsett vem som får vårdnaden av er dotter så kan ni fortfarande ha en fin relation med henne. Det viktigaste är trots allt hennes behov och att ta ett beslut som är bäst för henne.

Du är varmt välkommen att kontakta Lawline igen för mer rådgivning. Du kan ställa en ny fråga här eller boka en tid med våra jurister här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Hittade du inte det du sökte?