Är det straffbart om en fotbollstränare har kontakt med en minderårig elev?

FRÅGA
Hej! Det är så att jag har ett syskonbarn som spelar fotboll i ett lag. Hon är 16 år gammal och hennes fotbollstränare (som är en kille) är 26 år gammal. De känner inte varandra sen innan och vad jag vet så har de kontakt och skickar bilder till varandra via en app som heter snapchat. De har även kontakt på Instagram och Facebook, men det är Snapchat (som är en chattfunktion med bilder) jag tycker är mest oroande. Deras kontakt började knappt ett par veckor efter att hon började träna för honom. Min fråga är om detta är okej? Eller om det räknas som en form av övergrepp (även om inget sexuellt skickas)?Mycket tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga handlar om ifall en kontakt mellan en vuxen fotbollstränare och en minderårig fotbollselev kan vara straffbar. Av din fråga framgår att flickan är över 15 år varför jag inte kommer gå in på några av de bestämmelser som reglerar sexualbrott mot barn under 15 år. Regleringar kring straffbara oönskade kontakter finns främst i brottsbalken (BrB) varför mitt svar huvudsakligen kommer utgå från denna.

Innebär chattkontakten ett sexuellt ofredande?
Den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år (6 kap. 10 § andra stycket BrB).

"Genom ord eller handlande" innefattar telefon- eller internetkontakter med tydlig sexuell inriktning. Detta skulle kunna vara t.ex. foton på genitalier eller sexuella inviter. För att det ska vara frågan om ett ofredande som är "ägnat" att kränka en persons sexuella integritet, räcker det att handlingen typiskt sett är sådan att individens sexuella integritet kränks. Det måste alltså inte vara bevisat att den sexuella integriteten faktiskt har blivit kränkt i detta fall.

Av informationen i din fråga framkommer att det kanske inte har varit fråga om något sexuellt innehåll i kontakten. Om det inte funnits något sexuellt innehåll är det inte fråga om ett sexuellt ofredande.

Innebär chattkontakten ett ofredande?
Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 7 § BrB).

Störande kontakter kan vara kontakter både i person men också via t.ex. telefon och internet. Kontakterna kan vara störande för att det sker upprepande gånger eller pga. när eller hur kontakten tas. Det krävs inte heller här att den utsattes frid faktiskt blir kränkt utan det räcker att det rör sig om en kontakt som typiskt sett innebär det. Att det ska vara fråga om ett handlande som är kränkande på ett kännbart sätt tyder på att det måste vara fråga om en kränkning av viss allvarlighetsgrad.

Det framkommer inget i din fråga som gör att jag bedömer att kontakten mellan fotbollstränaren och ditt syskonbarn skulle kunna innebära ett ofredande.

Sammanfattning
Av det jag har kunnat utläsa av informationen i din fråga är kontakten mellan flickan och tränaren ömsesidig och inte heller av sådan art att det är att anse som ett ofredande i lagens mening sett till ovanstående redogörelse. Då flickan är över 15 år och samtycker till kontakten med tränaren kan jag inte se att kontakten skulle kunna utgöra en straffbar handling.

Vad en person upplever är ett övergrepp kan självklart falla utanför någon av bestämmelserna jag gått igenom ovan. Vad som är ett övergrepp i social mening kanske främst kan avgöras av den mot vilken kontakten riktas. Mitt råd till dig är därför att du eller annan anhörig till flickan pratar med henne om er oro, hennes förväntningar, upplevelser och gränser kring kontakten med fotbollstränaren. Om ni som vuxna anhöriga upplever att kontakten inte är professionell kanske ni kan kontakta fotbollsklubben eller den person som är ansvarig för fotbollstränarna för att diskutera saken. Oavsett om något är brottsligt eller inte så kan det ju ändå vara olämpligt.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (218)
2019-03-13 Köp av nakenbilder via sociala medier
2019-03-13 Köpa sex eller nakenbilder över snapchat
2019-03-10 Kan jag bli skyldig att betala pengar för att ha sett på porr?
2019-02-24 Barnpornografi m.m.

Alla besvarade frågor (66969)