Är det straffbart för en femtonåring att skaffa en "sugardaddy?"

FRÅGA
Jag är en tjej på 15 år som har det lite dåligt med pengar. Funderar på att skaffa sugardaddy och vill bara få det bekräftat att jag inte kommer kunna straffas för att erbjuda mina tjänster till honom.Även vad min eventuella sugardaddy skulle dömas för ifall det går snett och nån får reda på det. Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag förstår din fråga, såsom att du undrar om det är straffbart för dig att på egen hand skaffa en så kallad "sugardaddy", d.v.s en man som ger dig pengar och förmåner i utbyte mot sexuella tjänster. Du undrar också om din sugardaddy skulle göra något straffbart.

I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att ett "sugardaddy"-arrangemang inbegriper just ett utbyte av sexuella tjänster mot pengar. Jag kommer även att utgå ifrån att situationen aldrig urartar på ett sådant sätt, att det blir fråga om ett regelrätt sexuellt övergrepp i stil med våldtäkt, utan att det rör sig just om försäljning av sexuella tjänster.

Du gör inget straffbart om du skaffar en sugardaddy som du säljer sex till

I svensk straffrätt gäller legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen innebär att endast sådana gärningar som är tydligt straffbelagda genom lag eller annan författning är straffbara. Om det inte finns en lag som belägger en viss gärning med straff, är den gärningen med andra ord tillåten.

Det finns ingen lag eller annan författning som innebär att det är straffbart att sälja sexuella tjänster mot vederlag i pengar eller annan ersättning (vilket ju är den faktiska innebörden av ett sugardaddy-arrangemang, såsom jag definierat det ovan). Detta gäller även om den som säljer den sexuella tjänsten är ett barn, det vill säga under arton år. Det är följaktligen inte straffbart för dig att skaffa en sugardaddy.

En annan sak är att sexförsäljning ofta kan anses vara ett socialt nedbrytande beteende, som kan motivera tvångsvård jämte 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. En sådan tvångsvård är inte ett straff för ett brott, men det kan ändå vara värt att nämnda.

Din sugardaddy däremot begår ett allvarligt brott om han köper sex av dig

Regler om straff för sexualbrott och dylikt finns i brottsbalken (hädanefter BrB).

Enligt 6 kapitlet 9 § BrB döms den, som mot ersättning förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, för köp av sexuella handling av barn till böter eller fängelse i högst två år.

Av din fråga framgår att du är under arton år. Följaktligen skulle alla arrangemang, som innebär att någon köper sex av dig, utgöra ett brott mot 6 kapitlet 9 § BrB.

Till skillnad från vad som gäller beträffande dig, så är det alltså straffbart för en tilltänkt sugardaddy att köpa sex av dig. Här kan också noteras att lagens ord, "ersättning", inbegriper alla former av ersättning - såväl pengar som smycken, smink, fina resor, fina middagar, m.m. Det går alltså inte att kringgå lagen genom att sugardaddyn utger ersättningen i annan form än pengar.

Med tanke på att det är straffbart för din sugardaddy att köpa sex av dig, samt att du kan bli utsatt för tvångsvård, avråder jag dig från att skaffa en sugardaddy.

Sammanfattning

Det är inte straffbart för ett barn som är under arton år att sälja sexuella tjänster. En annan sak är att ett sådant beteende ofta klassas som socialt nedbrytande, och därför kan föranleda tvångsvård jämte lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Däremot är det straffbart för en person (t.ex en sugardaddy) att köpa sexuella tjänster av ett barn som inte fyllt arton år - regeln finns i 6 kapitlet 9 § BrB, och straffet är böter eller fängelse i högst två år. Om du skaffar en sugardaddy, begår alltså sugardaddyn, men inte du, ett brott.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om jag missförstått dig eller om du har fler funderingar får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (321)
2020-08-03 Är det olagligt att skicka 'nudes'?
2020-08-01 Är det alltid våldtäkt om man sover?
2020-07-31 Sugardating - Är det prostutition?
2020-07-31 Straffskala för våldtäkt

Alla besvarade frågor (82726)