FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott22/04/2019

Är det straffbart att lämna falska uppgifter till Socialtjänsten?

Hej. På min dotters förskola har en i personalen, tillsammans med förskolechefen, valt att göra en orosanmälan angående min dotter över två kommentarer hon hade sagt när hon har varit där.

Vi har således denna vecka varit på möte med socialen och även på ett barnmöte. Känslan vi fick från socialen va att detta inte skulle leda till en utredning då dem själv tyckte att uppgifterna va vaga men vi väntar nu på att få papper hemskickade om vad som kommer hända.

Vårt "problem" är att anmälan innehåller både rakt av lögn, överdrifter och även dessa två kommentarer som ska ha sagts av dottern stämmer i anmälan inte överens med vad samma personal meddelade mig att vår dotter hade sagt när jag hämtade henne den dagen. Den i personalen har också själva gjort en personbedömning av mig utifrån ett samtal på 1-2 minuter som även står med i anmälan där den menar på att dens personliga uppfattning av mitt uppförande under detta samtal ska ha stor betydelse för en socialutrednings skull.

Är detta något som vi skulle kunna anmäla personal och/eller förskolechef för?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående orosanmälan

Gällande orosanmälan till Socialtjänsten regleras det i socialtjänstlagen (SoL). En orosanmälan sker enligt 14:1 SoL och den säger bland annat att vissa myndigheter samt yrkesverksamma som får vetskap eller misstanke om att ett barn far illa är skyldiga att genast anmäla det till socialnämnden. Det är alltså en obligatorisk anmälningsplikt till socialnämnden för dessa personer, exempel på anmälningsskyldia personer är förskolepersonal.

Att en person är skyldig att anmälan även vid misstanke om att ett barn far illa innebär att anmälaren inte själv behöver sätta sig in i om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd utan kan utgå från sin egna bedömning och egna iakttagelse om ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Detta innebär att personen alltså inte måste veta att det föreligger en farlig situation utan det är obligatoriskt att anmäla redan vid misstanke om detta.

Betydelsen av begreppet "fara illa" varierar av naturliga skäl beroende på bland annat barnets ålder och omständigheterna i övrigt. Det innefattar både psykiska och fysiska omständigheter samt annan persons eller barnets egna agerande.

Kan det utgöra ett brott?

För att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB). I brottsbalken regleras brottet falsk tillvitelse i 15:7 1 st. BrB. Det innebär att om en anmälan sker till en myndighet såsom Socialtjänsten och man lämnar lögnaktiga uppgifter om brottsliga gärningar eller besvärande uppgifter kan det utgöra brottet falsk tillvitelse. Detta är ett brott som medför straffansvar och kan alltså polisanmälas.

I detta fallet räcker det dock inte att någon objektivt sett har begått handlingarna som beskrivs i lagen och lämnat falska uppgifter. Det måste även finnas ett uppsåt för att det ska utgöra ett brott. Om en anmälan har upprättats och man tror att man lämnar sanningsenliga uppgifter men som visar sig inte stämma utgör det inte brottet falsk tillvitelse.

Har personen däremot har varit vårdslös i fråga om sanningshalten av uppgifterna, dvs. saknat uppsåt men haft skälig anledning att anta att utsagan var sanningslös, rubriceras brottet istället som vårdslös tillvitelse enligt 15:7 2 st. BrB. Detta kan således också polisanmälas.

Det finns alltså ett utrymme för att anmäla denna situationen till Polismyndigheten. Jag kan utifrån dessa uppgifter inte lämna någon ytterligare information eftersom mycket bygger på hur förskolepersonalen har uppfattat situationen och vad deras uppsåt har varit.

Jag hoppas att detta gav dig hjälp på vägen.

Med vänliga hälsningar,

Erik OlshovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo