Är det straffbart att inte ta alkohol från minderårig dotter?

2016-07-26 i Övriga brott
FRÅGA
Hej,Min 17-åriga dotter går iväg på fest med kluckande ryggsäck. Svaret blir jakande när jag frågar om det är alkohol däri. Vad det är, hur mycket, eller vem som försett dottern med detta vet jag inte. Jag väljer att inte fråga. Är jag skyldig till brott när jag låter henne gå iväg på festen? Jag är medveten om att hennes kompisar kommer få ta del av innehållet, då hon uttryckt "det var min tur att skaffa". För mig blev det upphov till en rejäl diskussion med dottern. Mitt moraliska ansvar kändes besvärande, om något skulle hända någon av ungdomarna, att deras föräldrar var ovetande eftersom alla 17-åringarna skulle sova över hos oss.Vad säger lagen? Och jag är också intresserad av att få kommentarer från andra föräldrar, skulle ni ta ifrån alkoholen? Kontakta kompisarnas föräldrar? Jag är kluven. Att vara ung är att ha hemligheter för sina föräldrar - att testa alkohol gjorde jag själv i motsvarande ålder. Och jag litar oerhört mycket på min dotters omdöme. Tack för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 3 kap. 9 § alkohollagen är det förbjudet att sälja, köpa ut eller ge bort alkohol till personer under 20 år (18 år för folköl). Om man bryter mot det kan man bli dömd för olovligt anskaffande av alkoholdrycker, enligt 11 kap. 7 § alkohollagen. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst två år, eller om brottet är grovt fängelse i högst fyra år. Om brottet är ringa döms man inte till ansvar (11 kap. 10 § alkohollagen).

Eftersom det inte var du som gav din dotter alkoholen har du inte gjort dig skyldig till brott mot alkohollagen. Du kan inte bli straffad enbart för att du vet om att din dotter och hennes vänner dricker alkohol och det är inte heller brottsligt att låta bli att ta alkohol ifrån minderåriga. Tänk dock på att tills din dotter har fyllt 18 år och är myndig är du som förälder ansvarig för henne. Om din dotter ger bort alkohol till sina vänner som också är under 20 år har hon gjort sig skyldig till brott mot 3 kap. 9 § alkohollagen och då kan du bli straffad för underlåtelse att förhindra brott enligt 23 kap. 6 § 3 st. brottsbalken.

Information om föräldrar, ungdomar och alkohol finns på www.tonarsparloren.se. Där finns även tips på hur man kan prata med tonåringar om alkohol.


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (862)
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?
2020-11-27 Olovligen köpt ADHD-medicin från utlandet, vad kan hända?
2020-11-27 Förtroendevalda och tjänstefel.
2020-11-24 Är ett uttalande om zigenare hets mot folkgrupp?

Alla besvarade frågor (86583)