Är det straffbart att bruka cannabis och vad kan påföljden bli?

2020-05-27 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, min son har olovligen använt cannabis enligt Polisens förundersökning. Test visar 0,11 ug/ml. Han är född 2001. Är det straffbart och i så fall vad kan konsekvenserna bli?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det handlar om cannabis är det i narkotikastrafflagen (NSL) vi hittar vad som utgör ett brott.

Det är olagligt att bruka cannabis:

Cannabis är narkotikaklassat och därmed olagligt att inneha samt bruka, (1 § p. 6 NSL). Att vara påverkad av cannabis är däremot inte olagligt. Det avgörande är om åklagaren kan bevisa att din son avsiktligen brukat cannabis. Kan åklagaren inte styrka avsikt kan din son dock ändå bli åtalad för vårdslöshet med narkotika enligt 3 a § NSL då det för detta brott endast krävs grov oaktsamhet.

Vad är påföljden för brukande av cannabis?

Narkotikabrott kan delas in i fyra straffskalor; ringa narkotikabrott (2 § NSL), narkotikabrott av normalgraden (1 § 2 st. NSL), grovt narkotikabrott (3 § 1 st. NSL) och synnerligen grovt narkotikabrott (3 § 2 st. NSL). Vad påföljden blir beror först och främst på vilken av dessa straffskalor gärningen faller under.

Eget bruk av narkotika brukar klassas som ringa narkotikabrott och leder oftast till dagsböter oavsett vilken slags narkotika det rör sig om. Om ett narkotikabrott bedöms att vara ringa kan en åtalad dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vid påföljdsbestämningen tas även hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och då bland annat den tilltalades ålder. Eftersom din son är under 21 år räknas detta som en förmildrande omständighet (29 kap. 7 § Brottsbalken). Din sons ålder innebär även att fängelse endast ska dömas ut om det "med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars" finns särskilda skäl (30 kap. 5 § Brottsbalken) vilket innebär att det finns en presumtion mot att döma till fängelse.

Sammanfattning:

Att bruka cannabis är alltså en straffbar gärning. Vad konsekvenserna kan bli är omöjligt för mig att svara på exakt men en vanlig påföljd för eget brukande av narkotika är dagsböter. Med tanke på din sons ålder bör han i alla fall inte dömas till fängelse om det inte föreligger några försvårande omständigheter. Slutligen är det upp till domstolen att bestämma om din son har gjort sig skyldig till narkotikabrott och vilken påföljd som är aktuell.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (479)
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika
2020-12-29 Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav
2020-12-22 Påföljd vid ringa narkotikabrott

Alla besvarade frågor (88187)