Är det straffbart att avslöja Polisens verksamhet som privatperson?

2018-10-28 i Övriga brott
FRÅGA
Hej,Jag undrar vilket straff det är på att avslöja Polisen dvs berätta för en misstänkt att Polisen håller koll på eller likande.Det jag undrar är preskriptiontid för brottet och straff?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om kriminalisering

För att en gärning ska vara brottslig måste den vara kriminaliserad i antingen Brottsbalken eller speciallagstiftning, exempelvis Narkotikastrafflagen. Vad gäller din fråga om att avslöja information om att någon är misstänkt av Polisen finns det ingen sådan uttrycklig bestämmelse i Brottsbalken.

Om du jobbar för en myndighet eller rättsväsendet kan det möjligen räknas som tjänstefel men då krävs det att du jobbar för en myndighet och det sker vid myndigehtsutöving, dvs i arbetet.

Yppandeförbud
Yppandeförbud är ett förbud för den som har deltagit vid en domstolsförhandling eller har medverkat vid ett polisförhör att berätta för andra vad som sagts vid förhandlingen eller förhöret, se 23 kap. 10 § Rättegångsbalken.

Det är domstolen (huvudförhandling) eller åklagaren (förhör) som kan besluta om yppandeförbud. Sådana beslut är ovanliga men det är straffbart att bryta mot förbudet. Straffet är böter enligt 9 kap. 6 § Rättegångsbalken.

Värt att notera är att inte bara myndighetspersoner, utan alla som deltagit vid förhandlingen eller förhöret, förbjuds att berätta om det som sekretessen ska skydda. Man får inte ens med stöd av den så kallade meddelarfriheten berätta om det för en journalist. Mer om sekretess vid förundersökningen hittar du här.

Sammanfattning

Det är alltså inte kriminaliserat att avslöja för någon att polisen utövar span eller liknande, om det inte är vid myndighetsutövning eller det råder yppandeförbud. Yppandeförbud är som sagt ovanligt och du bör ha fått information ifall du själv har blivit förhörd om ett sådant förhållande. Självklart avråder jag dig från att störa polisens arbete hursomhelst.

Med vänliga hälsningar,

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Preskriptionstiden för brott mot yppandeförbud är två år, se listan här: 35 kap. 1 § Brottsbalken. https://lagen.nu/1962:700#K35
2018-10-28 15:57
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (614)
2019-04-19 Misstänker att jag utsatts för brott, vad gör jag nu?
2019-04-17 Straff för att ta in alkohol i Sverige vid ålder under 20 år
2019-04-16 Bilbältesförseelse - Vem kan hållas ansvarig?
2019-04-16 Är det olagligt att få ett belopp swishat till sitt konto och sedan ta ut dessa pengar till någon annan?

Alla besvarade frågor (67946)