Är det stöld även om man lämnar tillbaka föremålet?

FRÅGA
Hej. Kan man fortfarande dömas för stöld ÄVEN ifall man lämnar tillbaka varan man olovligen tagit i samma skick som när man stal den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Brottet stöld

Stöld är ett brott som består av fyra huvudsakliga beståndsdelar. För det första ska man ta något som tillhör någon annan, för det andra ska det vara olovligen och för det tredje ska man ha för avsikt att tillägna sig det. Slutligen finns det även ett krav på skada hos ägaren av föremålet. Själva tagandet består i en övergång av innehavet av föremålet. Med juridiskt språkbruk talar man om en besittningsövergång av föremålet från ägaren till tjuven (Brb 8 kap 1 §)

Svaret på din fråga

Brottet stöld att alltså begånget så fort dessa kriterier är uppfyllda. En person som stulit något men senare lämnat tillbaka föremålet i samma skick har alltså fortfarande gjort sig skyldig till stöld och kan dömas för det. Ett återlämnande kan däremot påverka straffet i mildrande riktning (Brb 29 kap 5 §).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (695)
2021-04-19 Är det olagligt att provsmaka lösgodis i en matbutik?
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?

Alla besvarade frågor (91430)