Är det stöld att ta pengar utan lov från den andra maken?

Min mamma och hennes man ska skiljas, efter att hon berättade om detta tog han henens bankdosa (som hon gömt), loggade in på hennes bankuppgifter och flyttade sedan en stor summa pengar från hennes enskilda firmas konto till sitt egna bankkonto. När min mamma upptäckte detta frågade hon honom och han bekräftade då att han gjort det.

Klassas detta som stöld och hur ska min mamma gå vidare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till lawline!

Som jag förstår det, undrar du om det ett brott för din mammans make att ta pengar från henne utan hennes samtycke.

Trots att de är gifta, råder makar över sin egen egendom och sina egna skulder, de har därmed inte automatisk äganderätt i varandras egendom. Detta följer av särförvaltningsprincipen i 1 kap 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det syns även genom att makar innan bodelningen ska dra av sina skulder från sin egendom och sedan lägga allt samman, 11 kap 3 § ÄktB. Eftersom makar inte samäger all egendom är det inte tillåtet att, som i ditt fall, t.ex. ta ut pengar från den andra makens konto utan dennes samtycke.

Brottsrubriceringen som kan aktualiseras här är stöld, 8 kap 1 § brottsbalken. I lagen definieras brottet som när någon olovligen tagit vad som tillhör annan med uppsåt att tillägna sig det och att det innebär skada (det är ekonomisk skada som åsyftas här).

Jag hoppas att detta hjälper! Jag tycker att det är bäst att ta kontakt med polisen och förklara din situation för vidare vägledning.

Vänligen,

Marlene ZouzouhoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo