Är det stöld att ta pengar utan lov från den andra maken?

FRÅGA
Min mamma och hennes man ska skiljas, efter att hon berättade om detta tog han henens bankdosa (som hon gömt), loggade in på hennes bankuppgifter och flyttade sedan en stor summa pengar från hennes enskilda firmas konto till sitt egna bankkonto. När min mamma upptäckte detta frågade hon honom och han bekräftade då att han gjort det. Klassas detta som stöld och hur ska min mamma gå vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till lawline!

Som jag förstår det, undrar du om det ett brott för din mammans make att ta pengar från henne utan hennes samtycke.

Trots att de är gifta, råder makar över sin egen egendom och sina egna skulder, de har därmed inte automatisk äganderätt i varandras egendom. Detta följer av särförvaltningsprincipen i 1 kap 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det syns även genom att makar innan bodelningen ska dra av sina skulder från sin egendom och sedan lägga allt samman, 11 kap 3 § ÄktB. Eftersom makar inte samäger all egendom är det inte tillåtet att, som i ditt fall, t.ex. ta ut pengar från den andra makens konto utan dennes samtycke.

Brottsrubriceringen som kan aktualiseras här är stöld, 8 kap 1 § brottsbalken. I lagen definieras brottet som när någon olovligen tagit vad som tillhör annan med uppsåt att tillägna sig det och att det innebär skada (det är ekonomisk skada som åsyftas här).

Jag hoppas att detta hjälper! Jag tycker att det är bäst att ta kontakt med polisen och förklara din situation för vidare vägledning.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (695)
2021-04-19 Är det olagligt att provsmaka lösgodis i en matbutik?
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?

Alla besvarade frågor (91430)