FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB05/05/2022

Är det stöld att ta övergivna föremål?

Om någon kastat möbler i ett barnvagnsförråd och detta stått där flera dagar. Och någon annan väljer att ta dem. Är det stöld?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brott regleras i Brottsbalken, BrB.

Stöldbrottet

Brottet stöld regleras i 8 kap. 1 § BrB. Av lagtexten framgår det att man ska olovligen ta något som tillhör en annan, med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet bör också innebära skada. I praktiken innebär detta att man ska ta saken i syfte att ha den för sig själv eller sälja vidare den.

För att någon ska kunna ”tillhöra” någon annan krävs det dock att någon faktiskt äger föremålen. Tagande av övergivna saker kan således aldrig utgöra stöld.

Hur vet man då om någon fortfarande har föremålet i sin besittning?

Avgörande för om det utgör stöld att ta möblerna är som sagt om någon ska anses ha föremålet i sin besittning. Man brukar gällande detta begrepp tala om tre olika faktorer; normalitet, kontroll och legitimation.

Om vi då utgår från ditt fall, så kan det sägas att det inte är en normal placering att ha möbler i ett barnvagnsförråd. Nästa kriterium är kontroll. Förmodligen är den eller de tidigare ägarna medvetna om att de har placerat möblerna där de har. Men de har inte flyttat på den och det är dessutom oklart huruvida de befinner sig i närheten av dem. Med tanke på var ägaren har placerat möblerna så har han förmodligen även förlorat förfogandelegitimationen för dem.

Så vad gäller i ditt fall?

Saker som frivilligt har övergetts av ägaren får tas av vem som helst utan straffansvar. Mycket tyder i ditt fall på att sakerna har övergetts, med tanke på den plats de placerats på samt att ingen har hämtat dem på flera dagar. Jag skulle avvakta ett litet tag till med att ta dem för att vara på den säkra sidan, men med största sannolikhet är nog möblerna övergivna och därmed kan straffansvar inte utdelas. Skulle det mot förmodan hända att du blir polisanmäld för att ha tagit möblerna, så är det vanligt att domstolen frikänner en om man uppriktigt trott att sakerna varit övergivna.

Sammanfattning

Med största sannolikhet kan du ta möblerna utan att straffansvar föreligger, med anledning av att möblerna verkar vara övergivna och att det därför är fritt fram för allmänheten att ta hand om dem.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia WahlgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?