Är det stöld att hämta en båt som visade sig ha en annan ägare än givaren?

FRÅGA
Jag hade ansökt om en båt bortskänkes på en köp och säljmarknad över Facebook.En kvinna hörde av sig och sade att hon hade 2 styckna och beskrev dem väldigt noggrant hur de såg ut och att de var olåsta att jag kunde hämta båda båtarna när jag ville.Väl den dagen jag skulle hämta upp båtarna så hade jag med mig en vän som har båttrailer och vi lokaliserade de båda båtarna som var beskrivna och de var olåsta så vi började dra upp den ena båden upp på stranden för att kunna haka fast dragremmen så man kan dra upp den på båttrailern.Under tiden så kommer det 3 personer som säger att det är deras båt så vi blir fundersamma och har en liten diskussion emellan där jag säger som det är och visar hennes beskrivning på båtarna.Han tycker att det är väldigt konstigt men säger ännu en gång att det är hans båt så vi litar på honom och hjälper honom att lägga upp båten.Vi diskuterar lite om att det hela är konstigt att hon uppger perfekt beskrivning på just den båten och att den var olåst när det eventuellt inte är hennes båt, jag radera meddelande för ville inte ha något med henne att göra.Nu i efterhand så funderar jag på om jag kan bli skyldig till stöld ifall ägaren anmäler mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag uppfattar din fråga som att du funderar över om du genom det beskrivna händelseförloppet har gjort dig skyldig till stöld eller något annat brott. Dessa svar står att finna i brottsbalken, som jag härefter förkortar BrB.

Stöld

"Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år." Så lyder bestämmelsen för stöld i 8 kap. 1 § BrB. Du har visserligen olovligen rubbat någon annans besittning och kan sägas ha haft uppsåt att tillägna dig båten (dvs göra den till din egen). Dock måste uppsåtet även täcka rekvisitet "olovligen". Eftersom du trodde, och hade all anledning att tro, att kvinnan som överlät båten var rätt ägare så uppfyller du inte samtliga rekvisit i stöldbestämmelsen och kan därför inte göra dig skyldig till stöld.

Ansvar för något annat brott

Ett annat brott som kan aktualiseras är häleri, och närmare bestämt så kallat sakhäleri. I 9 kap. 6 § första stycket 1 punkten BrB stadgas följande: " Den som på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott, döms för häleri till fängelse i högst två år".

Sakhäleri är ett så kallat abstrakt farebrott vilket innebär att det endast krävs att det föreligger en risk för att effekten ska inträda och inte faktiskt att den har inträtt. I ditt fall kan det anses vara ägnat att försvåra ett återställande av båten när du lastade den på din kärra, och det spelar alltså ingen roll att ägaren kunde stoppa händelseförloppet. Vidare är det då kvinnan som begick den ursprungliga stölden. Häleri är dock även det ett uppsåtligt brott, och eftersom du som sagt inte visste eller ens hade i tanken att båten var/ kunde vara stulen så kan ansvar för detta brott inte aktualiseras. Det finns dock en motsvarighet till häleri som endast kräver oaktsamhet, så kallad häleriförseelse.

I 9 kap. 7 § andra stycket BrB stadgas tre olika fall som utgör häleriförseelse:

1.i annat fall än som avses i 6 § andra stycket på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott,

2.i fall som avses i 6 § första stycket inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott förelåg,

eller

3.på sätt som anges i 6 § första stycket 1 medverkat vid det brott varigenom egendomen frånhändes annan och inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott förövades.

Häleriförseelse täcker alltså fall då man hade skälig anledning att anta att brott förelåg eller medverkade till att brottet begicks. Det sistnämnda kan vara fallet om kvinnan genom att du hämtade båten begick stölden. Med andra ord om det först var då som besittningsrubbningen skedde. Huruvida du hade skälig anledning att anta att brott förelåg eller förövades är svårt för mig att avgöra utan att veta närmare omständigheter. Vad som kan tala för det är om du skulle få båtarna gratis, och vad som talar emot är att kvinnan gav grundliga beskrivningar som fick dig att tro att hon faktiskt var ägare.

Sammanfattning

Enligt den bedömning som jag gör har du inte gjort dig skyldig till stöld, men eventuellt kan ansvar för häleriförseelse aktualiseras.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (757)
2022-01-20 Glömt skanna vara i självskanning?
2022-01-14 Kan min fru ta med sig bohag innan bodelning är gjord vid en skilsmässa?
2022-01-13 Råkat få med mig saker från affären utan att betala, är det stöld?
2022-01-12 Påföljd vid stöld, 15 år?

Alla besvarade frågor (98573)