FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott14/04/2022

Är det som hantverkare tillåtet att bära kniv till och från jobbet?

Hej, jag och min kompis har en diskussion om hur det är att ha knivar fram och tillbaks från jobbet ifall man jobbar som en hantverkare, så hur lyder lagen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag kommer nedan att först redogöra för tillämpligt lagrum, för att sedan förklara hur man ska tolka lagrummet. 

Tillämplig lag

För att svara på din fråga kommer jag att tillämpa lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen). 

Får man bära kniv på väg till och från jobbet? 

Att bära kniv på allmän plats är som huvudregel förbjudet (1 § stycke 1 knivlagen). Med allmän plats menas i korta drag gemensamma platser. 

Det finns dock undantag från huvudregeln. 

Ett (av två) undantag är att det är tillåtet att bära kniv om “innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat” (1 § stycke 2 knivlagen). Det ska förstås som att det är tillåtet för hantverkare att bära sådan utrustning som normalt krävs för arbetet. Om det med hänsyn till arbetet framstår som normalt att bära kniv, och kniven typiskt sett behövs för arbetet, är det befogat och tillåtet att bära kniv på allmän plats (prop. 1989/90:129 s. 21).

En hantverkare som behöver kniv för sitt arbete, har alltså rätt att bära med sig kniv om det framstår som naturligt att föra med sig kniven.

Sammanfattande kommentar 

Om man som hantverkare använder kniv i sitt arbete, är det tillåtet att också bära kniv på allmän plats (t.ex. på väg till och från jobbet) om det anses vara naturligt att man gör så.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen! 

Vänligen, 

Cornelia AebeloeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo