Är det rimligt att ge två parkeringsböter?

2019-04-30 i Parkeringsböter
FRÅGA
Jag hyr rätten att parkera på icke reserverad plats i ett stort flerbilsgarage. Jag har alltså garanterat en plats, men ingen bestämd anmodad plats. Jag har hyrt i flera år och har alltid betalat min månadsavgift i tid(kostnaden är drygt 2300kr/mån). Häromkvällen parkerade jag bilen av misstag på reserverad plats. Vanligtvis står bilen parkerad en vecka eller två utan att användas. Denna gång hämtade jag bilen nästa förmiddag. Det fanns då två böter ( datumskifte ) á 1100kr, dvs 2200kr. Jag ringde och förklarade min miss att jag inte sett den reserverade platsen, men att jag inte är obehörig, utan hyr parkeringsrätt i garaget på årsbasis. Min fråga här: är det rimligt att kräva två betalningsanmärkningar av mig som kund där? jag föreslog att jag skulle betala endast en bot? Kan jag vinna om jag driver ärendet vidare? I så fall, hur? Hur ska jag formulera mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det följer av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LOP) att en markägare som upplåter ett område för parkering får ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerar i strid med villkoren för parkeringsupplåtelsen. Detta enligt 1 § LOP

Jag konstaterar att det är vad som hänt här, dvs du har objektivt sett parkerat olovligen och två kontrollavgifter har erlagts mot dig.

En förutsättning för att kontrollavgiften får tas ut är om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen ska utföras med vägmärken enligt 3 § LOP. Huruvida det framgick tillräckligt tydligt eller inte att du parkerade på en reserverad plats kan alltså få betydelse för om du är skyldig att betala kontrollavgifterna.

Kan man kräva att du ska betala två kontrollavgifter?
En ny kontrollavgift får erläggas varje kalenderdygn som den olovliga parkeringen pågår enligt 5 § LOP. Däremot måste det ha gått minst sex timmar från det att en betalningsuppmaning har lämnats till dess att en ny får lämnas (5 och 8 §§ LOP). En betalningsuppmaning sker bland annat när kontrollavgiften fästs på fordonet enligt 8 § LOP.

I ditt fall har det gått ett kalenderdygn. Såvida det också gått mer än sex timmar mellan att betalningsuppmaningarna lämnades så är det juridiskt rimligt att ge dig två kontrollavgifter.

Hur höga får kontrollavgifterna vara?

Du uppger att kontrollavgifterna föreskriver betalning om 1 100 kronor vardera. En kontrollavgift får inte överskrida den felparkeringsavgift som fastställs av kommunen (4 § LOP och 3 § andra stycket lagen om felparkeringsavgift).

Eftersom var och en av kommunerna självständigt bestämmer hur hög avgiften som högst får vara så råder jag dig att googla hur hög avgiften är i den kommun du parkerar bilen. I exempelvis i Stockholm är den högsta tillåtna avgiften 1 300 kronor/kontrollavgift eller felparkeringsavgift.

Min slutsats är här alltså att det framgår legitimt att du har fått dessa kontrollavgifter. Detta förutsatts att det framgått tydligt att du parkerade fel samt att det gått minst sex timmar mellan att betalningsuppmaningarna fästes på din bil.

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (381)
2020-02-13 Kan två parkeringsböter utfärdas inom 24 timmar?
2020-01-31 Parkeringsbot trots betald avgift
2020-01-29 Kontrollavgift vid bristfällig skyltning
2020-01-14 Tas parkeringsböter upp i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (77172)