Är det olovlig avlyssning när grannen spelar in oss i smyg?

FRÅGA
Grannen har spelat in min dotter med mobilen då hon lekte med hunden på gården utan att vi visste om det. Är det inte olovlig avlyssning då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har tolkat din fråga som att den inspelning din granne har gjort endast omfattar ljudupptagning, och mitt svar kommer därför utgå från det i mitt svar nedan. Situationen är liknande ifall din granne hade filmat men då finns det fler undantag när det inte är okej som avviker från huvudregeln.

Om olovlig avlyssning

Brottet olovlig avlyssning finns i 4 kap. 9a § Brottsbalken. För att göra sig skyldig till brottet krävs det att en person olovligen har med ett tekniskt hjälpmedel spelat in andras samtal eller sammankomster, på en plats eller sammanhang som inte är allmän och där personen själv inte deltar eller fått samtycke till. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst 2 år.

Huvudregeln för inspelning av ljud såväl som för filmning är att det är tillåtet att spela in hur och vad som helst om det sker på en allmän och offentlig plats. Exempelvis i parker eller på gatan. Syftet med brottsbestämmelsen är att skydda personer mot hemlig avlyssning av sånt som anses vara mer privata förhållanden och därav mer skyddsvärt.

Vad gäller i ditt fall?

Jag vet inte exakt hur din situation har gått ut och kommer därför inte kunna ge ett svar på om din granne har gjort sig skyldig till ett brott eller inte. Men nedan följer några tolkningar utifrån din situation.

För det första har det uttalats att bestämmelsen ska omfatta avlyssning av privata samtal mellan personer, enskilda sammankomster eller tal i enrum. För det sistnämnda har getts exempel på bön eller diktamen. Troligtvis omfattas inte situationer där exempelvis en person sjunger för sig själv eller leker/ pratar med sin hund som sådant tal i enrum eller samtal då det ska handla om något så privat och skyddsvärt som de situationerna kanske inte täcker in.

För det andra krävs det att avlyssningen skett på privat plats, annars anses det som tillåtet i enlighet med huvudregeln. Ett vanligt men förtydligande exempel är att det är tillåtet av personer att stå på gatan och spela in någon annan som är i sin trädgård. Sin tomt eller trädgård räknas som en allmän plats. Däremot är det inte tillåtet att spela in någon inne i dennes hus om hen inte är medveten om att inspelning sker.

Sammanfattningsvis, huvudregeln för avlyssning är att det är tillåtet om det sker på allmänna platser. Utifrån det du har skrivit i frågan och de kriterier som bestämmelsen ställer upp tror jag inte att din grannes avlyssning är att anse som brottslig, även om det självklart kan verka obehagligt eller konstigt för er. Jag skulle råda dig till att prata med din granne om varför hen har spelat in samt säga till att det såfall inte är okej.

Jag hoppas att det gav svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (336)
2021-04-14 Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?
2021-04-11 Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?
2021-04-07 Offentlighetsprincipen och statliga bolag

Alla besvarade frågor (91191)