Är det olagligt om en prostituerad inte utför sexuella tjänster som hen fått betalt för?

FRÅGA
Hej jag har en fråga om prostitution , är det olagligt av personen som säljer sex att ta emot pengarna men sen avstå från att ha sex med personen ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den svenska sexköpslagen som finns i 6 kap. 11 § Brottsbalken straffbelägger köp av sexuella tjänster men inte att sälja sexuella tjänster. Tanken med sexköpslagen är att skydda prostituerade från sexköpare.

Den typen av överenskommelse som beskrivs i frågan kallas "pactum turpe" vilket syftar på avtal som strider mot lag eller goda seder. Med ett avtal som strider mot goda seder menas att avtalet är omoraliskt enligt samhällets normer. De avtal som anses strida mot lag och samhällets normer ogiltigförklaras och har inte rätt till rättsordningens skydd. Pactum turpe-avtal kan alltså inte ta hjälp av domstol för att framtvinga fullgörelse av ett avtal då det anses orimlig att avtalsparterna ska vara bundna till avtalet. Utan dom finns det inget lagligt sätt att tvinga parterna att fullgöra det de förbundit sig till.

Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är att alla avtal ska hållas. Bestämmelserna om pactum turpe är ett undantag från huvudregeln. Att någon mot ersättning ska utföra sexuella tjänster anses vara ett klart exempel på pactum turpe.

Sammanfattningsvis är det fullt lagligt för en person som tagit emot ersättning för att utföra sexuella tjänster att inte utföra tjänsterna. Den som betalat kan inte kräva att den som tagit emot ersättningen ska utföra tjänsterna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (260)
2019-11-18 Beviskravet för sexköp
2019-11-03 Är det straffbart för en femtonåring att skaffa en "sugardaddy?"
2019-10-31 Att överklaga hovrättens dom
2019-10-28 Har jag blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp och vad händer om jag polisanmäler?

Alla besvarade frågor (74701)