Är det olagligt med påhittad marknadsföring?

Hej!

Låt oss säga jag driver ett byggföretag och på min hemsida har exempelvis IKEA som referens/tidigare kund.

Gör det skillnad ifall jag har deras logotyp, citat, påhittade arbeten som gjorts eller liknande?

Bryter jag lagen genom urkundsförfalskning eller något annat?

Jag förstår att det inte är rätt och IKEA kanske blir arga, men bryter man lagen på något sätt eller vad kan det bli för konsekvenser?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det korta svaret är att det inte är tillåtet att på sin hemsida utge påhittade citat, referenser, kunder och arbeten eller utan tillstånd använda sig av andra näringsidkares varumärken. Jag kommer härnäst mer genomgående gå igenom reglerna kring detta.

Marknadsföring

Enligt 5 § marknadsföringslagen ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. I 3 § 6 st. marknadsföringslagen definieras marknadsföring som reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare. Att på sin hemsida utge citat, tidigare kunder och arbeten utgör marknadsföring.

Att otillåtet knyta sig an till en annan näringsidkares verksamhet och kännetecken utgör renommésnyltning vilket strider mot god marknadsföringssed. Enligt 6 § marknadsföringslagen är marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

I 10 § marknadsföringslagen finns ett förbud mot vilseledande marknadsföring. En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Enligt 8 § marknadsföringslagen är vilseledande marknadsföring enligt 10 § marknadsföringslagen att anses som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Det finns en rad påföljder som kan drabba den som använder sig av otillbörlig marknadsföring. Enligt 23 § marknadsföringslagen kan en näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig förbjudas att fortsätta med denna. Enligt 26 § marknadsföringsslagen kan detta förbud förenas med ett vite. Enligt 29 § marknadsföringslagen kan en näringsidkare åläggas att betala marknadsstörningsavgift till staten som uppgår till högst fem miljoner kronor. Enligt 37 § marknadsföringslagen kan en näringsidkare, efter talan, dömas till att ersätta den skada som uppkommer för en annan näringsidkare.

Varumärken

IKEA är en registrerad firma och IKEA-logotypen ett registrerat varumärke. Enligt 1 kap. 8 § varumärkeslagen har den som innehar en firma eller ett annat näringskännetecken ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Ensamrätten innebär enligt 1 kap. 10 § varumärkeslagen att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda identiska tecken i affärshandlingar och reklam. Det innebär att du inte utan tillstånd från IKEA får använda dig av deras logotyp på din hemsida. I 8 kap. varumärkeslagen finns en rad påföljder som kan bli aktuella vid varumärkesintrång. Man kan bl.a. dömas, efter yrkande av rättighetshavaren, till böter eller fängelse i högst två år, vitesförbud och skadestånd.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000