Är det olagligt med en romantisk relation mellan elev och lärare?

kan man vara tillsammans med sin lärare om det är utanför skolan och om man är 15 år??

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. 


Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det är lagligt att vara tillsammans med sin lärare, om man är över 15 år gammal. 


Den reglering som aktualiseras är brottsbalken


Inte olagligt för en lärara att ha en en relation med en elev över 15 år

Det är inte olagligt för en lärare att inleda en romantisk relation med en elev som över 15 år gammal. Däremot finns det risker förenade med en sådan relation om den även är sexuell. 


Det brott som kan aktualiseras är "sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning" i enlighet med med brottsbalken 6 kap 1 § första stycket p 3. Enligt bestämmelsen kan en person aldrig anses delta i en sexuell aktivitet frivilligt om denne utnyttjas, till följd av en beroendeställning, av gärningsmannen. 


För brottet krävs att läraren, i detta fall, ska ha använt sin auktoritet i syfte att få eleven att utföra sexuella handlingar samtidigt som ett maktförhållande har förelegat. Exempelvis att läraren ska sätta betyg på eleven och att denne därmed utnyttjar situationen och således förmår eleven att  inleda ett sexuellt umgänge med denne. 


Om eleven hade varit under 15 år

Om eleven däremot skulle vara under 15 år blir rubriceringen "våldtäkt mot barn" i enlighet med brottsbalken 6 kap 4 §. Den som haft samlag med en person under 15 eller genomfört en handling som kan likställas med samlag gör sig skyldig till brottet, oavsett om våld förekommit eller inte. 


Om det skulle vara fråga om andra sexuella handlingar än samlag rubriceras brottet istället som sexuellt övergrepp mot barn i enlighet med brottsbalken 6 kap 6 §


Sammanfattande bedömning

Alltså, en lärare kan inleda en romantisk relation med en elev om denne är över 15 år. Du nämner att det sker "utanför skolan", vilket tyder på att det eventuellt inte föreligger någon direkt beroendeställning.  MEN samtidigt finns en risk att sådan beroendeställning föreligger och således kan bland annat ovan kriminaliserade handlingar aktualiseras om det förekommer någon typ av sexuell handling eller liknande. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline. 


Med vänliga hälsningar


Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”