Är det olagligt för en person över 30 år att ha samlag med en 16 åring?

FRÅGA
Är det olagligt för en man över 30 att ha sex med en 16 åring?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 6:4 1 st brottsbalken (BrB) döms den som med ett barn under femton år genomför ett samlag, eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kräkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse lägst två år och högst sex år.

I andra stycket står det detsamma gäller för den som begår en gärning som avses ovan mot ett barn som fyllt femton år men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen, eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut.

Ovanstånden innebär alltså en person som har fyllt femton år och har samlag med en som inte har fyllt femton gör sig skyldig till våldtäkt mot barn. Andra stycket föreskriver att även de fall där barnet har fyllt femton men inte arton (15–17 år), kan ändå göra sig skyldig till våldtäkt mot barn om barnet är avkomling till gärningsmannen, eller annat förhållande. Det kan uppkomma olika situationer där gärningsmannens förhållande till barnet är ett sådant att det uppstår ett beroendeförhållande mellan barnet och gärningsmannen att 6:4 2 st BrB blir tillämplig. Ett sådant förhållande skulle kunna vara att gärningsmannen är lärare, vårdnadshavare eller en partner till barnets mor eller far, se prop. 2004/05:45 s. 143.

Sammanfattningsvis, det är inte olagligt för en man över 30 år att ha samlag med en 16 åring såvida det inte föreligger ett sådant förhållande som avses i andra stycket 6:4 BrB.

Med vänliga hälsningar,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (351)
2021-01-18 Vad menas med koppleri?
2021-01-18 När gör man sig skyldig till brottet koppleri och vilka kan enligt svensk rätt begå brott?
2021-01-18 Är det olagligt att främja prostitution?
2021-01-18 Från vilken ålder kan man samtycka till sexuella relationer?

Alla besvarade frågor (88326)