Är det olagligt att vara livvakt åt en prostituerad?

Hej!

Jag önskar att vi lägger de moraliska aspekterna åt sidan och bara ser till min frågeställning.

Jag har en tjejkompis som livnär sig som prostituerad. Att hennes yrkesval i sig inte är något kriminellt, det vet jag. Hon har dock bett mig om hjälp i detta.

Att vara hallick är olagligt, så mycket har jag förstått. Jag är dock inte insatt var gränsen går. Om jag skulle boka in kunderna åt henne, sköta kontanthanteringen och allt däromkring så förstår jag att jag passerat linjen för när det blir olagligt. Så lyder dock inte hennes önskan.

Jag har blivit ombedd att agera livvakt mot timersättning. Kort sammanfattat, hon sköter sin verksamhet själv. Ordnar kunder, hanterar betalning etcetera. Jag får enbart en fast timersättning för att sitta i rummet bredvid med öronen spetsade samtidigt som jag löser korsord eller bläddrar runt på Facebook. Rycker bara in om någon kund blir ett problem. Jag kommer inte ha någon med verksamheten att göra alls, mer än att finnas till hands anställd som livvakt. Skulle detta vara kriminellt? Bortsett från att jag jobbar svart...

Detta är en seriös ställd fråga.

Vänligen

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Det brott som troligen är aktuellt för en person som agerar livvakt åt en prostituerad är koppleri (se brottsbalken 6 kap. 12 §). För att göra sig skyldig till koppleri ska man främja eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttja att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. I förarbeten till lagen anges att det för att vara främjande är "tillräckligt att gärningsmannen genom sin handling har skapat möjlighet eller underlättat för den andra personen att ha tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, t.ex. genom vakthållning". Det finns även rättsfall där man har dömt personer som agerat vakt vid prostitution för koppleri. Att agera livvakt åt en prostituerad är alltså olagligt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca AxelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo