Är det olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än den man bor på?

FRÅGA
Hej!Jag vet att det är olagligt att folkbokföra sig där man inte bor men är det olagligt för personen på adressen att medvetet ha en person skriven hos sig som inte bor där?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Det är olagligt att folkboföra sig på fel adress

Att skriva sig på en adress där man inte bor är ett brott mot folkbokföringslagen, sedan en lagändring i juli 2018. Tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor, men reglerna skärptes för att motverka bidragsfusk och andra brott som görs genom att registrera sig på fel adress.

Den som medvetet folkbokför sig felaktigt riskerar i dag att straffas med böter, eller i värsta fall fängelse i högst sex månader. Vid grövre fall, som till exempel systematiska eller mycket omfattande folkbokföringsbrott, är straffet fängelse i upp till två år.

Felaktig folkboföring ska anmälas till Skatteverket

Om någon har folkbokfört sig felaktigt på din adress, oavsett om det är av misstag eller avsiktligen, kan du anmäla detta till Skatteverket. Då söker Skatteverket upp personen och ber den att folkbokföra sig på rätt adress. Denna process kan ta några veckor eftersom de måste göra en utredning.

Om Skatteverket efter utredningen inte kan konstatera var personen faktiskt bor kan de ändra folkbokföringen till "utan känd hemvist". På så sätt blir du av med någon som har folkbokfört sig på din adress.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsning,

Ranya Eliassi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (821)
2021-02-25 Förbud mot retroaktiv bestraffning
2021-02-25 Har jag någon laglig grund att överklaga ett försäkringsärende efter att tiden för överklagan gått ut?
2021-02-24 Kan en 14 årig person får dispens till uppsiktsjakt?
2021-02-22 Vilken ställning intar EKMR i det svenska rättsystemet?

Alla besvarade frågor (89566)