Är det olagligt att vägra släppa in en person som vill hämta sina personliga tillhörigheter efter att två personer som bott tillsammans delat på sig?

Är det olagligt att vägra släppa in en person som vill hämta sina personliga tillhörigheter efter att två personer som bott tillsammans delat på sig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB)


Det korta svaret på din fråga är att det är olagligt. Det brottet som gärningen avser är brottet egenmäktigt förfarande som regleras i 8:8 1st BrB. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. 


Jag kommer förklara brottet och hur det innefattas i 8:8 1st BrB genom att använda mig av person A och person B. Person A är den som begår brottet och person B är den som blir utsatt för brottet.


Person A begår ett olovligt tillgrepp genom att de båda hade besittning över de personliga tillgångarna, men nu får inte person B ha det längre eftersom person A vägrar släppa in person B. Besittning kan beskrivas som rådighet, det vill säga att man har kontroll över tillhörigheterna. Därmed så försatte sig person A i ensambesittning av en sak som person A och person B hade i sambesittning. 


Om det har ingått våld, hot om brottslig gärning, eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada kan det leda till att den brottsliga gärningen är att betrakta som grovt egenmäktigt förfarande enligt 8:8 2st BrB. Då är straffet minst sex månader och högst fyra år. Däremot framgår för lite information om brottet för att jag ska kunna bedöma om det är grovt eller av normalgraden. 


Vad kan du göra nu?


Om du har blivit utsatt för egenmäktigt förfarande bör du ringa polisen.


Om du har ytterligare frågor är du välkommen att göra det till oss eller så kan du boka tid med en av våra jurister. 


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!


Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”