Är det olagligt att utbyta sexuella bilder med en 16 åring om jag är över 18?

Hej!

Jag undrar om det bedöms som olagligt då jag är 25-26 år gammal och har skrivit samt skickat/bytt bilder med en tjej på 16 år, däremot är det bara jag som visat något naket, efter att hon själv tagit kontakt efter att ha sett min profil på en sida ämnad för sexchatt. Då hon tog kontakt med mig av den anledningen, är det då olagligt för mig att ha haft kontakt med henne på detta vis? Vad säger lagen? Hon nämnde saker som "vi är ju båda byxmyndiga så inget är fel från ditt eller mitt håll" men jag blir ändå osäker

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Av din fråga framstår det som att det inte utgår någon ersättning till flickan samt att du inte har en särskild ställning i den flickans liv. I ett sådant fall kommer du inte att ha begått något olagligt i det fall flickan verkligen är med på det och är över 15 år gammal.

Jag kommer ändå kort att redogöra för brott det närmar sig.

För att besvara din fråga får ledning då sökas i brottsbalken (BrB).

Brott som kan bli aktuella är sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering.

Sexuellt övergrepp mot barn

Den som, […] med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.
(6 kap. 6 BrB)

Med "annan sexuell handling" menar här något som syftar till att väcka eller tillfredsställa gärningsmannens egen eller offrets sexuella drift. Alltså kan bildutbytandet omfattas av den här bestämmelsen. Detta förutsätter dock att du har en särskild ställning i flickans liv, exempelvis omfattas en 16 årings styvförälder av detta.

Utnyttjande av barn för sexuell posering

Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. (6 kap. 8 § BrB).

För att det ska vara fråga om "sexuell posering" krävs det att det antingen är fråga om medverkande i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Handlingen ska för en vuxen person ha en klar och otvetydig sexuell karaktär. Därför omfattas bildutbytandet av detta.

Det krävs även att poseringen "är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling". Av det följer att det är tillräckligt för straffansvar att den här poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Det är regelmässigt uppfyllt om poseringen skett mot ersättning, under tvång, eller om barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö, vilket kan tänkas vara t.ex. på en sexklubb.

Sammanfattningsvis

Om det inte utgår någon ersättning till flickan samt att du inte har en särskild ställning i den flickans liv kommer du inte att ha begått något olagligt. Det här förutsätter att flickan verkligen är med på det och är över 15 år gammal.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Olof FunkeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”