Är det olagligt att tilltala en annan person med ordet "neger"?

2016-06-07 i Övriga brott
FRÅGA
Är det olagligt att tilltala en annan person neger? Då neger är ett allmänt begrepp och är synonymt med svart, så kan man inte dömas för heta mot folkgrupp eller? Negerer är väl ingen folkgrupp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning och råd

Det finns fall där personer blivit dömda för exempelvis hets mot folkgrupp, när de tilltalat en annan person med ordet "neger". Detta innebär dock inte att all användning av ordet per automatik är olaglig, eftersom alla brott har olika krav och det görs en bedömning i det enskilda fallet om alla dessa krav kan anses uppfyllda.

Mitt råd att man istället använder orden "svart" eller "mörkhyad", läs mer på hemsidan för Institutet för språk och folkminnen.

Utredning

Brott kräver uppsåt

Brott och straff regleras i främst Brottsbalken (BrB). Av 1 kap. 2 § BrB framgår att huvudregeln är att en handling endast ska anses som brottslig om den begås med uppsåt. Det betyder att gärningsmannen måste ha begått det aktuella brottet medvetet med insikt om vad den gör och vad detta får för konsekvenser för att kunna straffas.

Hets mot folkgrupp

Av 16 kap. 8 § BrB framgår att den som i ett meddelande som sprids uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på exempelvis hudfärg ska dömas för brottet hets mot folkgrupp. Bestämmelsen skyddar alltså både folkgrupper och andra grupper av personer när angreppet tar sin utgångspunkt i exempelvis hudfärg.

Att använda ordet ”neger” kan bedömas vara ett sätt att uttrycka missaktning för en grupp av personer och leda till straff för hets mot folkgrupp. Missaktningen måste dock spridas, det räcker inte med att endast några få personer tar del av missaktningen. En hovrätt har bedömt att det varit fråga om uttalanden som uttrycker missaktning mot en grupp av individer med en viss hudfärg och ursprung när gärningsmannen sagt "neger" flera gånger (Hovrätten för Nedre Norrland mål nr B 906-15). En tingsrätt har bedömt att uttalandet "en jävla neger" är ett uttryck för missaktning med anspelning på hudfärg (Hovrättens för Övre Norrland mål nr B 537-14). Enligt Justitiekanslern uppfattas ordet "negrer" som nedsättande, men användning av ordet måste inte alltid vara brottsligt (Justitiekanslerns beslut daterat 2010-09-16, diarienummer 5720-10-31).

Förolämpning

Av 5 kap. 3 § BrB framgår något förenklat att den som smädar annan genom kränkande skällsord ska dömas för brottet förolämpning, om meddelandet lämnas direkt till offret. Ordet ”neger” kan bedömas som ett kränkande skällsord. Till exempel så har en hovrätt bedömt att en person genom att uttala ordet gjort sig skyldig till förolämpning eftersom ett sådant uttryck enligt domstolen var ägnat att såra offrets ärekänsla (Hovrätten för Nedre Norrland, mål nr B 1131-08).

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (888)
2021-01-12 Straffrättsligt ansvar för falskt larm
2021-01-11 Alla män är våldtäktsmän - hets mot folkgrupp?
2021-01-02 Nakenbilder mellan 17- och 28-åring
2020-12-31 Är det olagligt att köpa fotbilder av någon annan?

Alla besvarade frågor (88108)