Är det olagligt att ta och sälja någon annans ringar?

Hej! Under julas var jag på fest hos en kille jag inte känner. När jag kom hem insåg jag att jag hade glömt mina ringar på toan där. Jag har sedan försökt kontakta honom på flera olika sociala medier och genom kompisar till honom i två veckor men inte fått något svar, vilket är mycket märkligt. Nu svarade han med att han hade sålt mina ringar och därför inte kan lämna tillbaka dom! Är detta något olagligt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga såsom att du undrar om han har begått ett brott genom att ha sålt dina ringar. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av Brottsbalken (BrB).

För att ett brott ska ha begåtts måste fyra steg vara uppfyllda:

Om personens gärningar uppfyller vad som står i paragrafen i Brottsbalken. Agerandet har inte varit pga en rättfärdigande omständighet, tex självförsvar (nödvärn)Personen har uppsåtligen eller genom oaktsamhet agerat på detta sättetDet finns inga ursäktande omständigheter, tex excess

Om situationen uppfyller dessa fyra steg kan personen ha gjort sig skyldig till stöld enligt 8 kap 1 § BrB. Så här står det i 8 kap 1 § BrB:

"Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år".

Vad som behöver uppfyllas är alltså:

olovligen tagervad annan tillhörmed uppsåt att tillägna sig detom tillgreppet innebär skada

Vad innebär dessa ord?

"Olovligen tager" innebär att man tar någonting som man inte har rätt till, som inte tidigare var i ens besittning"Vad annan tillhör" betyder att det man tar måste vara någon annans. Det måste också vara ett konkret föremål som har ett ekonomiskt värde på den legala marknaden. "Uppsåt att tillägna sig det" betyder att den som begår en stöld måste ha tänkt att göra föremålet till sitt, inte endast tillfälligt tillägna sig det. "Tillgreppet innebär skada" innebär en ekonomisk skada.

Det har tydligt framgått att det är dina ringar för personen och att du vill ha tillbaka ringarna. De är inte längre i din besittning och du har inte samtyckt till att han säljer dina ringar. Han har alltså tagit något olovligen som tillhör någon annan. Det framgår att han sålt ringarna vilket indikerar på att han tog ringarna för att kunna sälja dessa. Han har tagit besittning över ringarna och gjort de till sina. Ringar har ett ekonomisk värde och att du inte längre har ringarna innebär en ekonomisk förlust för dig. Utifrån informationen jag har fått finns inga rättfärdigande omständigheter eller ursäktande omständigheter. Som tidigare nämnt framgår det hur personen har sålt ringarna. Han medger att han inte kan ge tillbaka ringarna eftersom de är just sålda. Utifrån detta kan man tolka det som att han har tagit ringarna med avsikten att sälja dessa. I sådana fall skulle uppsåt finnas.

Detta är endast ett resonemang utifrån den informationen du har givit mig men utifrån detta skulle jag rekommendera att du polisanmäler det hela. Även om det inte blir något av det så blir det lättare att få ersättning för förlusten av ringarna från din försäkring om du har en polisanmälan. För polisanmälan rekommenderar jag också att du sparar meddelandet där han skriver att han har sålt ringarna.

Värt att notera är att agerandet kan gå under ringa stöld också vilket inte ger lika högt straff (8 kap 2 § BrB).

Hoppas det besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning,

Olivia LövgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”