Är det olagligt att ta nakenbilder på sig själv som minderårig?

2020-11-29 i Övriga brott
FRÅGA
Om jag som 17 åring spelar in porr. Är det olagligt och kan jag då dömas för barnporr även ifall det är jag själv i bilden?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det snabba och enkla svaret på din fråga är att det inte är brottsligt att hantera sådana bilder på sig själv. Jag kommer dock i det följande redogöra lite kort för vilka några av faktorerna är vid bedömningen av om det scenario du beskriver i din fråga är straffbart som barnpornografi eller inte.

Vad utgör barnpornografi?

Den som skildrar barn i pornografisk bild kan dömas för barnpornografibrott till fängelse i högst två år (16 kap. 10 a § första stycket brottsbalken). Sådan skildring genom bild kan ske genom exempelvis fotografering, film eller avtecknande.

Vidare krävs det enligt lagen att det är ett barn det rör sig om. Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år (16 kap. 10 a § fjärde stycket brottsbalken). Det är således olagligt att skildra ett barn som ännu inte fyllt 18 år oavsett om dennes pubertetsutveckling är fullbordad eller inte.

Bilder av den typen som du beskriver skulle enligt detta således kunna utgöra barnpornografi.

Om det är en bild på mig själv?

Även om någonting skulle vara att uppfatta som ett barnpornografibrott enligt vad jag ovan redogjort för, så finns det vissa undantag som innebär ansvarsfrihet. Ett av dessa undantag är att det inte anses vara brottsligt för barn att själv hantera pornografiska bilder av sig själv. Någon uttrycklig regel för att sådan skildring av sig själv inte är olagligt har dock inte ansetts vara behövlig.

Det innebär således att det inte är olagligt att ta sådana bilder på dig själv och du kan därför inte heller dömas för barnpornografibrott om bilderna skildrar dig själv.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (932)
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser

Alla besvarade frågor (91351)