Är det olagligt att som 24 åring skicka bild på sig själv där överdelen av bröstet syns till en 16 åring?

FRÅGA
Jag snapade med en tjej visste inte hennes ålder först. Vi snapade lite och jag kommenterade att hon såg bra ut osv. Hon skickade 2-3 bilder som var ganska inbjudande. Det var i tighta byxor och där man såg igenom tröjan, jag tog det som en inbjudan att fråga om en bild utan tröja. Jag hade inte vista bild på något kön eller liknande. Hon sa då efteråt att hon var 16!?! Hon såg betydligt äldre ut. Jag skickade en bild på mig där jag låg i sängen helt neutralt inget kön blåttades. Endas överdelen av bröstet och hela ansiktet. Den screenshota hon och blockerade mig. Nu till själva frågan. Kan jag åka dit för det här? Om hon anmäler hur stor risk är det att det verkligen blir något. Jag är 24 år. Jag försökte be om ursäkt eftersom jag trodde hon bjöd in mig till något. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Kort svar

Av din fråga framstår det som att det inte har utgått någon ersättning till tjejen och att du inte har en särskild ställning i den flickans liv. I ett sådant fall kommer du inte att ha begått något olagligt i det fall flickan verkligen är med på det och är över 15 år gammal.

Jag vill även uppmärksamma att det för brott inte krävs att du faktiskt vetat om hennes ålder. Det räcker att du varit oaktsam gällande det här. (6 kap. 13 § BrB).

Jag kommer ändå att redogöra för det brott det närmar sig.

Brott det närmar sig

Ledning får sökas i brottsbalken (BrB).

Brott som kan bli aktuella är sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering.

Sexuellt övergrepp mot barn

Den som, […] med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.
(6 kap. 6 BrB)

Med "annan sexuell handling" menar här något som syftar till att väcka eller tillfredsställa gärningsmannens egen eller offrets sexuella drift. Jag vill påstå att det är ytterst tveksamt om bilden som du beskrev den omfattas av detta. Eventuellt att så skulle vara fallet om du tillförde den någon text av sexuell innebörd. Detta förutsätter dock att du har en särskild ställning i flickans liv, exempelvis omfattas en 16 årings styvförälder av detta.

Utnyttjande av barn för sexuell posering

Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. (6 kap. 8 § BrB).

För att det ska vara fråga om "sexuell posering" krävs det att det antingen är fråga om medverkande i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Handlingen ska för en vuxen person ha en klar och otvetydig sexuell karaktär. Bilderna tjejen skickade kan, så som du beskrev dem, omfattas av detta.

Det krävs dock även att poseringen "är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling". Av det följer att det är tillräckligt för straffansvar att den här poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Det är regelmässigt uppfyllt om poseringen skett mot ersättning, under tvång, eller om barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö, vilket kan tänkas vara t.ex. på en sexklubb. Den här delen av bestämmelsen är, enligt din beskrivning, inte uppfylld.

Sammanfattningsvis

Om det inte utgår någon ersättning till flickan samt att du inte har en särskild ställning i den flickans liv kommer du inte att ha begått något olagligt. Det här förutsätter att flickan verkligen är med på det och är över 15 år gammal.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Olof Funke
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98657)