Är det olagligt att skicka nakenbilder på sig själv?

Är det olagligt för en tjej som är under 18 år att sprida nakenbilder på sig själv?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att skicka så kallade nakenbilder är ett relativt vanligt förkommande fenomen. I regel är det inte olagligt att skicka sådana bilder på sig själv till en frivillig mottagare. Det kan kan dock vara brottsligt att skicka nakenbilder till någon som inte vill ta emot bilderna.

Är det olagligt att sprida nakenbilder på sig själv?

Att frivilligt sprida nakenbilder på sig själv är i regel inget brott. Huruvida personen i fråga är minderårig eller inte är inte av betydelse om den minderåriga ensamt är den enda som bidrar till spridningen. Notera dock att det kan vara olagligt att sprida vidare, spara eller ens ta del av nakenbilder på barn.

Skickas nakenbilder direkt till personer som inte vill emottaga bildernas innehåll kan det utgöra brottet sexuellt ofredande (6 kap. 10 § andra stycket Brottsbalken). För att skickandet av nakenbilder ska anses utgöra sexuellt ofredande krävs även att bilderna är sådana som typiskt sett skickas med en avsikt att kränka mottagarens sexuella integritet. Huruvida en sådan avsikt finns med bilderna i fråga är upp till en domstol att avgöra.

Att skicka nakenbilder till någon som inte vill emottaga dessa kan även utgöra brottet ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken). Brottet ofredande förutsätter störande kontakter som är ägnade att kännbart kränka mottagarens frid. Notera att objektet för kränkningen är annorlunda än vid sexuellt ofredande. För att meddelande ska vara ägnande att kränka någons frid krävs ofta upprepade meddelanden.

Båda brotten förutsätter att bilderna skickats riktade till personen som skulle varit utsatt för brottet. Att snubbla över nakenbilder på exempelvis någons sociala medier kan inte utgöra ett brott särskilt riktat mot den personen. Huruvida handlingen utgör ett brott och vilket är något som hade avgjorts av en domstol med en bedömning av bildernas innehåll och omständigheterna i övrigt.

Hoppas att du fick svar på dina funderingar.

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”