Är det olagligt att sälla sopor i trapphuset i en hyresrätt?

2020-11-03 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag bor i en hyresrätt där min granne under mig har hemtjänst. Personalen som hjälper henne har börjat att lägga hennes soppor i trapphuset för att dem inte orkar gå dem 80 metrarna vi har till sopnedkastet. Jag har skrivit en lapp till dem samt tagit det i person med individerna och förklarat problematiken. Under det här samtalet fick jag det upptryckt i mitt ansikte att det inte är olagligt för dem att lämna sopporna där. Jag kommer självklart att kontakta deras företag men vill då ha lagstöd på varför dem ej kan lämna sopporna i trapphuset. Vad säger lagen om detta egentligen? Då jag inte tror att trapphus klassas som allmän plats.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag bland annat använda mig av jordabalken (förkortas JB).

Inledningsvis ska sägas att det inte finns någon lag som direkt reglerar situationen med sopor i trapphus. Det finns alltså inget förbud i lag mot att ställa sopor så som hemtjänsten gör. Vad gäller om trapphuset klassas som allmän plats stämmer det so du säger, alltså att ett trapphus inte klassas som allmän plats. Min bedömning är dock att det inte direkt spelar någon roll för svaret på din fråga.

Som sagt finns inget förbud i lag mot att ställa sopor så som hemtjänsten gör. Däremot finns en bestämmelse i den s.k. hyreslagen (vilket är 12 kap. JB) om störningar i boendet för boende i hyresrätt. Enligt denna bestämmelse ska man kort sagt som hyresgäst bete sig på ett vettigt sätt och t.ex. iaktta ordning och gott skick inom fastigheten (12 kap. 25 § JB). Min bedömning är dock här dock att bestämmelsen i hyreslagen egentligen inte riktigt tar sikte på din situation, utan snarare högljudda fester och t.ex. oprovocerat våld mot en granne i trapphuset.

Det jag istället råder dig att göra – då lagstöd för att det hemtjänsten gör är fel saknas – är att kontakta din hyresvärd för att få veta om denne har några interna regler som förbjuder sopor i trapphuset. De allra flesta hyresvärdar har t.ex. ett policydokument eller riktlinjer för sina hyresgäster att följa, och det är inte helt ovanligt att dessa innehåller något om just sopor i trapphuset. Om sådana regler finns kan du t.ex. visa upp dessa för hemtjänsten, istället för en lag.

Precis som du själv säger är det också en god idé att kontakta företaget som hemtjänsten jobbar för.

Sammanfattning

Det är inte olagligt att göra så som hemtjänsten gör, men att det är störande är förståeligt. Jag råder dig därför att som du själv säger kontakta företaget för hemtjänsten men därutöver kontakta hyresvärden då denna kan ha regler som hemtjänstens agerande strider mot. Dessa regler kan du förslagsvis (förutsatt att de finns) då visa upp för hemtjänsten på så sätt som du egentligen önskade att göra med en lag.

Hoppas situationen löser sig och att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1980)
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?
2021-06-12 Hur får man ut någon ur en hyreslägenhet som inte hjälper till att betala hyran?
2021-06-12 Lägenhet smutsig vid inflyttning - vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (93146)