Är det olagligt att sälja replika fotbollströjor om man berättar till kunderna att dem är replikor?

2021-08-16 i Immaterialrätt
FRÅGA
Är det olagligt att sälja replika fotbollströjor om man berättar till kunderna att dem är replikor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med ska framföras att med ägandet av ett varumärke, en mönsterrätt, en upphovsrätt eller ett patent följer ägandet av den immateriella rätten till produkten. Olika immaterialrätter har olika rättigheter vilka gemensamt i grunden syftar till att skydda skaparens verk. Vad gäller din fråga är en sådan rättighet som skulle kunna bli aktuell att diskutera den ensamrätt som regleras i Varumärkeslagen (VML).

Ensamrätten är en rättighet för inarbetade och registrerade varumärken, innebärande att ingen annan, utan tillåtelse, får använda dem eller liknande varumärken som kan förväxlas med varumärket, 1 kap. 6-7 och 10§§ VML. Med användning avses delvis att bjuda ut varor till försäljning eller föra ut dem på marknaden, 1 kap. 10§ st. 2 VML. Dagens lagstiftning syftar alltså främst till att motverka försäljning av replikor/piratkopior. Det finns dock ingen lag som gör det olagligt för privatpersoner att köpa för eget bruk så länge de inte tänkt sälja dem vidare.

Av 8 kap. 1§ Varumärkeslagen stadgas att den som gör intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkesintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för varumärkesbrott till böter eller fängelse i högst två år.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det är olagligt att sälja replika fotbollströjor, oberoende av om kunden har kännedom om att de utgör replikor. Lagstiftningen fokuserar inte på skyddet av kunden utan på skyddet av skaparen av varumärket.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96429)