Är det olagligt att osant hävda att någon haft sex med dig?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om man kan polisanmäla någon som har klamydia och som har angivit mig som sexpartner när detta inte ens stämmer? Jag har aldrig haft sex med någon.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga gäller bestämmelser som återfinns i brottsbalken (BrB).

Förtal att anklaga någon för att vara "klandervärd i sitt leverne"

Såsom jag tolkat din fråga är det närmaste potentiella brottet till hands förtal (BrB 5 kap. 1 §). Skulle personen ha spridit påståendet om att ni haft sex till utomstående skulle detta möjligtvis – lite beroende på omständigheterna – kunna tolkas som en anklagelse om att du varit klandervärd i ditt levnadssätt. Särskilt om personens klamydiadiagnos är känd av mottagarkretsen skulle angivandet av dig som sexpartner möjligtvis kunna förmedla en normativt negativ bild av dig som en promiskuös och sexuellt högrisktagande individ. Annars skulle – återigen lite beroende på hur angivandet är formulerat – kunna utgöra en uppgift som helt enkelt är ägnad att väcka andras missaktning gentemot dig. Så kan vara fallet om personen anger dig som sexpartner som ett hån eller för att "hänga ut dig". Viktigt att notera är att förtalsbrottet emellertid faller under något som kallas målsägandeåtal och att det därför som utgångspunkt är du som måste föra åtalsprocessen. Detta är en tids- och kostnadskrävande process för målsägande, och förtalsmål är dessutom relativt svåra att få någon dömd i. I vissa särskilda fall kan en åklagare – på vanligt vis – väcka åtalet. Men då krävs i princip om att det rör sig om ett grovt fall där detta är påkallat ur allmän synpunkt (BrB 5 kap. 5 §). Min bedömning av din situation är att så inte är fallet.

Att kränka någons sexuella integritet genom ord kan vara sexuellt ofredande

Ytterligare en möjlighet är att angivelsen av dig som sexpartner utgör ett sexuellt ofredande av mildare grad (BrB 6 kap. 10 §). Att genom ord ofreda någon på ett sätt som typiskt sätt anses inkräkta på den sexuella integriteten är nämligen brottsligt. Angivelsen, oavsett om den är skriftlig eller muntlig, utgör ord och om du tar illa upp av den är den i någon mån ett ofredande. Angivelsen avser en väsentlig del av din sexualitet och är av en sådan karaktär att den allmänt sätt kan uppfattas som kränkande, särskilt om uppgiften skulle vara osann. I praktiken krävs inte att personen som angett dig som sexpartner uppfattar att du blir kränkt av detta, endast att han förstår innebörden av det han gjort. Det är mycket svårt att avgöra huruvida ditt fall utgör ett brott eller inte utan djupare insikt i detaljer, men min bedömning är att det potentiellt kan utgöra ett sexuellt ofredande. Särskilt om personen upprepat angivelsen efter att du exempelvis bett honom att sluta med detta. En polisanmälan om detta brott skulle kunna leda till allmänt åtal, efter att polis och åklagare gjort en preliminär bedömning av läget.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
14Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-28 18:54
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (249)
2019-09-10 Är det någonsin lagligt för en artonåring att ha sex med en fjortonåring?
2019-09-08 Var går gränsen för blottning och hur får jag någon att sluta blotta sig?
2019-09-04 Hur hittar jag äldre versioner av en lag?
2019-08-31 Vilken preskriptionstid gäller vid sexuellt tvång?

Alla besvarade frågor (72979)